Na osiedlach robota wre

Wakacje wakacjami, a w Chełmskiej Spółdzielni Mieszkaniowej sezon remontowy w pełni. Docieplenia bloków, remonty balkonów, nowe chodniki z kostki, malowanie klatek i elewacji – Spółdzielnia wyda na roboty ponad 5,5 mln zł. – Remontujemy bez dodatkowych kosztów obciążających naszych mieszkańców. Realizowany plan ekonomiczny nie przewiduje wzrostu opłaty eksploatacyjnej ani funduszu remontowego – podkreśla prezes ChSM Ewa Jaszczuk. – Mamy znaczne oszczędności, które wydamy na zaplanowane prace.

W lipcu kontynuowane są prace dociepleniowe na ul. Szymanowskiego 8 i Wolności 39. Roboty na ul. Zachodniej 23 trwają, inne wynikające z planu: Kolejowa 78, Pilarskiego 4 (ściana płd), Wolności 37 zostały już wykonane. Na realizację czekają ul. Pilarskiego 4a i Wolności 41. W sumie w 2016 roku ChSM wyda na docieplenia 2 mln. zł.
Trawają remonty balkonów na ul. Wołyńskiej 3 i ul.Połanieckiej 4 i 6, na swoją kolej czekają roboty na ul.Słowackiego 16. Na os. Słowackiego malowane są klatki schodowe.
Drugą poważną pozycją w planie remontowym ChSM są roboty brukarskie. Zaplanowano na nie 853 281,86 zł z przeznaczeniem na remonty parkingów, zatok parkingowych i ciągów pieszo – jezdnych, w tym: na ul. Pilarskiego 4a, remont parkingów przy ulicach: Połaniecka 9, Szymanowskiego 8, Wirskiego 6 i 12, remont jezdni przy ul. Wieniawskiego 7 i Wirskiego 16 oraz cząstkowe remonty nawierzchni na osiedlach XXX-lecia i Słoneczne. Zakończyły się już remonty chodników przy: I AWP 23, 27, 31, 33, Wolności 10-12, Połaniecka 7-9. W międzyczasie ogrodzone zostały place zabaw przy ul. Szymanowskiego 5-7 i Szymanowskiego 8 oraz Wieniawskiego 13, Wirskiego 8-12, ul. Zachodniej 23, gdzie pojawiły się dodatkowe huśtawki.

Podział funduszu remontowego do wydatkowania w roku 2016r w podziale na poszczególne osiedla wygląda następująco: 1 748 095 zł os. im. T. Kościuszki, 1 349 136 zł os. Słoneczne, 1 013 472 os. XXX-lecia, 891 403 zł osiedle Śródmieście, 202 208 zł os. Słowackiego, 137 967, 91 zł os. Kolejowa i 240 306 zł os. im. Gen. Wł. Sikorskiego.
Na tym jednak nie koniec. W ChSM trwają prace nad korektą planu remontowego w zakresie zwiększenia zakresu rzeczowego i finansowego planowanych remontów. (wz)