Osiedle czy akademiki?

U zbiegu ulic Lesława Pagi i Głębokiej stanie sześć wieżowców. Będą w nich akademiki czy normalne mieszkania? Tego inwestor nie chce póki co ujawnić

U zbiegu ulic Lesława Pagi i Głębokiej może powstać osiedle mieszkaniowe. Na terenie, który uczelnia sprzedała spółce Square Investment, powstanie sześć bloków. UMCS ma nadzieję że będą to prywatne akademiki z przeznaczeniem dla studentów zagranicznych.


Na prawie 1,5-hektarowej działce, znajdującej się u zbiegu ulic Lesława Pagi i Głębokiej, którą spółka Square Investment kupiła dwa lata temu od UMCS za kwotę 12,6 mln złotych netto, planowana jest nowa inwestycja pod nazwą Uniwersyteckie Osiedle Mieszkaniowe. Inwestor 18 lipca uzyskał z urzędu miasta pozytywną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. – Przed wydaniem decyzji, zgodnie z obowiązującymi przepisami, prawa miasto zwróciło się o opinie do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Zamościu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz przeanalizowało całość materiału złożonego przez inwestora. Instytucje te w swoich opiniach stwierdziły, że nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Po wydaniu postanowienia zawiadomione zostały wszystkie strony postępowania o możliwości zapoznania się z całością zebranego materiału dowodowego oraz wypowiedzenia się co do zebranych materiałów w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia w ww. sprawie. Nie wpłynęły żadne uwagi stron postępowania w określonym prawnie terminie – potwierdza Olga Mazurek-Podleśna z biura prasowego ratusza.

Obecnie, teren po byłej jednostce wojskowej, nazywany przez mieszkańców „Kambodżą”, jest niezabudowany. Rozległa działka ciągnie się od ulicy Pagi aż do Wydziału Artystycznego UMCS. Uniwersyteckie Osiedle Mieszkaniowe miałoby powstać w części położonej bliżej ulicy Pagi. Na dalszych terenach, bliżej Wydziału Artystycznego oraz Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS zamierza rozbudowywać swój Kampus Zachodni, na który uczelnia otrzymała 30 milionów rządowego dofinansowania.

Mieszkania czy akademiki?

Nie wiadomo, jaki kształt przybierze ostatecznie Uniwersyteckie Osiedle Mieszkaniowe. W dokumentacji jest mowa o budynkach, bez określenia ich funkcji. – Realizacja Uniwersyteckiego Osiedla Mieszkaniowego obejmować będzie budowę trzech obiektów mieszkalnych o dziewięciu kondygnacjach oraz trzech obiektów mieszkalnych o siedmiu kondygnacjach. Na parterze jednego z budynków inwestor przewiduje funkcjonowanie sklepu o powierzchni użytkowej ok. 160 m2. Pod budynkami zaprojektowano dwa parkingi podziemne zlokalizowane na dwóch poziomach – dodaje Olga Mazurek- Podleśna. – Z naszych informacji wynika, że będą tam wybudowane akademiki i na taki cel inwestor posiada pozwolenie na budowę – zastrzega Katarzyna Skałecka z biura prasowego UMCS. W październiku 2016 roku, podczas sprzedaży działki, mowa była o kompleksie trzech 12-piętrowych akademików, ale inwestor w zgodzie z obowiązująca umową zmodyfikował swoje plany. – Decyzja środowiskowa nie oznacza rozpoczęcia realizacji takiego zadania przez inwestora, musi on uzyskać inne pozwolenia, w zależności od wymogów prawnych – przypomina Olga Mazurek-Podleśna.

Bliżej budowy hali

UMCS na Kampusie Zachodnim przy Głębokiej wybudować chce m.in. Akademickie Centrum Sportowe. Nowoczesny obiekt sportowy zastąpiłby w tej funkcji wysłużone budynki Centrum Kultury Fizycznej UMCS. Pierwszy przetarg został unieważniony, bo potencjalni wykonawcy chcieli zbyt dużo pieniędzy. UMCS ogłosił w minionym tygodniu kolejny przetarg, modyfikując nieco jego formułę i decydując się na etapowanie inwestycji.

– Przedmiotem zamówienia w postępowaniu jest wykonanie kompletnej dokumentacji budowlanej i wykonawczej wszystkich branż (z przedmiarami, kosztorysami inwestorskimi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót) w zakresie budowy Akademickiego Centrum Sportowego z zapleczem szatniowo-sanitarnym, parkingiem i drogą dojazdową przy ul. Głębokiej w Lublinie oraz sprawowanie nadzorów autorskich – mówi Katarzyna Skałecka z biura prasowego UMCS. Na oferty UMCS czeka do 14 sierpnia. Na wykonanie projektu budowlanego oraz złożenie wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę wykonawca będzie mieć czas do 30 listopada 2018 r.

Emilia Kalwińska