Ósmoklasiści poniżej średniej wojewódzkiej

157 ósmoklasistów z trzech krasnostawskich podstawówek poznało wyniki egzaminu, który pisali w czerwcu. Mogło być lepiej. Wyniki krasnostawskich uczniów są poniżej średniej województwa lubelskiego.

Egzamin podsumowujący szkołę podstawową miał odbyć się w kwietniu, ale z powodu koronawirusa przełożono go na koniec czerwca. Egzamin ósmoklasisty odbył się po raz dugi i jest efektem reformy oświaty, zakładającej powrót do ośmioklasowych podstawówek i likwidację gimnazjów. Egzaminu nie można było nie zdać, ale jego wyniki są bardzo ważne, bo decydują o tym, do jakich szkół ponadpodstawowych dostaną się uczniowie. W trzech szkołach podstawowych, dla których organem jest prowadzącym jest miasto Krasnystaw, tegoroczny egzamin pisało 157 ósmoklasistów.

Średnie wyniki procentowe uzyskane przez uczniów z Krasnegostawu to: język polski – 59,93 proc. (w ubiegłorocznym egzaminie ósmoklasisty było to 62 proc.), matematyka – 43,99 proc. (w ubiegłym roku – 44 proc.), a język angielski – 50,87 proc. (w ubiegłym roku – 46 proc.). W porównaniu z ubiegłorocznym egzaminem uczniom lepiej poszedł język angielski, matematyka jest na porównywalnym poziomie, a z języka polskiego tegoroczni ósmoklasiści wypadli trochę gorzej. Dla porównania średnia województwa lubelskiego wynosiła: język polski – 60 proc.; matematyka – 46,2 proc; język angielski – 52,01 proc. Krasnostawscy uczniowie wypadli trochę poniżej tej średniej.

Wyniki poszczególnych szkół: Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1: język polski – 66, 87 proc.; matematyka – 41,13 proc; język angielski – 52,97 proc. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4: język polski – 60 proc.; matematyka – 49 proc; język angielski – 58 proc. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5: język polski – 46 proc., matematyka – 45 proc; język angielski – 41 proc. Rozbieżności w wynikach poszczególnych szkół i dla poszczególnych przedmiotów są widoczne. Na przykład w „Jedynce” całkiem dobrze poszedł uczniom język polski. Z kolei ósmoklasiści z „Czwórki” najlepiej w mieście napisali egzamin z języka angielskiego. Dla porównania średnie wyniki uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest miasto Chełm: język polski – 64,55 proc.; matematyka – 48,58 proc.; język angielski – 61,24 proc. (mo)