Osobowość przez wielkie „O”

KUL lat 90-tych był prawdziwą kuźnią inicjatyw – medialnych, społecznych, politycznych. I niemal w każdej z nich, w wielu do dziś z powodzeniem funkcjonujących (jak katolicka lubelska rozgłośnia radiowa), prym wiedli wychowankowie jednego zwłaszcza duchownego, śp. księdza profesora Tadeusza Zasępy.
Zmarły właśnie duchowny był prawdziwą Osobowością, przez wielkie „O”, księdzem starego, tradycyjnego stylu i bardzo nowoczesnego podejścia do rzeczywistości. Jako twórca Lubelskiej Szkoły Biznesu, pierwszy szef Katolickiego Radia Lublin, patron młodzieżowych inicjatyw medialnych i edukacyjnych, tworzył wokół siebie krąg kreatywnych, nie tylko młodych umysłów, niezwykle aktywnych i płodnych, samemu zachowując ojcowski dystans, ale i podobne ciepło i przyjaźń dla nazbyt niekiedy rozgorączkowanych uczniów, studentów, doktorantów.

KUL zawdzięcza ks. prof. Zasępie nie tylko płynne przejście w XXI wiek pod względem biznesowym i marketingowym, ale także nadanie nowego impulsu kontaktom międzynarodowym uczelni. To dzięki księdzu profesorowi uniwersytet zdecydował się na stworzenie Katedry Współczesnych Form Przekazu Wiary na Wydziale Teologii KUL, a także uznanej dziś specjalizacji edukacja medialna. Dla studentów, magistrantów i absolwentów ks. prof. Zasępa miał zawsze czas nie tylko w gmachach uniwersyteckich. Wyjątkowym miejscem spotkań było też jego mieszkanie przy kościele pobernardyńskim, pełne pamiątek z licznych podróży duchownego po świecie i jego spotkań nie tylko z możnymi, ale i zwykłymi ludźmi, z którymi władający biegle 10 językami, ks. profesor nawiązywał niezwykle łatwe i przyjazne kontakty.
Ostatnie lata ks. prof. Tadeusz Zasępa poświęcił na rzecz Katolickiego Uniwersytetu w Rużomberku na Słowacji, którym przez sześć lat kierował. Życzeniem zmarłego było spocząć w kraju, który szczególnie docenił jego ogromny wkład, zaangażowanie i pasję. Niestety, nie zawsze spotykało go to na rodzimym podwórku, bo taki to już bywa los osobowości wyrastających ponad szarość, bylejakość i przeciętność. Jednak dzieła księdza profesora świadczyć będą o wielkim wymiarze jego ponadlokalnej aktywności.TAK