Ostatni dzwonek przed reformą

Samorządowcy z całego regionu spotkali się w ubiegły czwartek w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim z kuratorem oświaty i radcami prawnymi, by rozmawiać o prawnych aspektach wprowadzanej reformy systemu edukacji.
To na barkach samorządów spoczywa najtrudniejsze zadanie, czyli ustalenie nowej sieci szkół i dostosowanie jej do zmian, tak aby wygaszane gimnazja nie były puste, a nowo powstałe szkoły podstawowe – przepełnione. – Zależy nam, aby nauka w szkołach odbywała się na jedną zmianę – podkreślała Teresa Misiuk, lubelski kurator oświaty.
Uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół do nowego ustroju muszą zostać podjęte przez rady gmin i powiatów do 31 marca br. Wszystkie, by wejść w życie, będą musiały mieć pozytywną opinię kuratorium. Już teraz wiadomo, że niektóre mniejsze gminy będą musiały wygaszać znajdujące się w nich gimnazja. W Lublinie wszystkie budynki gimnazjalne będą wykorzystane: przybędzie 8 szkół podstawowych i dwa nowe licea, pojawi się też 12 szkół branżowych.(EM.K.)