Ostatnie pożegnanie radnego, strażaka, muzyka…

Edward Bubicz

4 lutego w wieku 69 lat zmarł Edward Bubicz, radny gminy Łopiennik Górny, prezes OSP KSRG w Krzywem oraz kierownik kapeli Łopieńczacy.

– Edward Bubicz od lat był związany z OSP w Krzywem, od 1992 roku pełnił funkcję skarbnika w naszej jednostce, którą przejął po swoim ojcu i już sam ten fakt pokazuje, że straż miał we krwi. Od 2016 roku pełnił zasłużoną funkcję prezesa i odnajdywał się w niej bez problemu. Brał czynny udział w rozwoju naszej jednostki, w poszczególnych etapach rozbudowy i remontów strażnicy oraz przy najważniejszych wydarzeniach, jakimi były: wejście naszej jednostki do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego, zakup nowego samochodu Daewoo Lublin, zakupu nowego samochodu bojowego IVECO 4×4, czy zakończony w ubiegłym roku remont strażnicy.

W naszych szeregach zawsze uważany za człowieka stanowczego i z szeroką wizją rozwoju jednostki, zawsze uśmiechnięty i posiadający dużą moc motywowania do działania, miał poważanie u starszych druhów, a jeszcze większe u młodszych – napisali w nocie pożegnalnej strażacy z Krzywego.

Edward Bubicz był prawdziwym człowiekiem-orkiestrą. Dosłownie i w przenośni. Był muzykiem, nie rozstawał się z akordeonem, był kierownikiem kapeli Łopieńczacy, od 1991 r. sołtysem Krzywego, a od 2002 r. radnym gminy Łopiennik Górny. – Nie tylko my, ale społeczność całej gminy poniosła wielką stratę – podkreślają strażacy.

– Świętej pamięci pan Edward zawsze służył radą i doświadczeniem – wspomina radnego Artur Sawa, wójt gminy Łopiennik Górny. – Na zawsze pozostanie w naszej pamięci jako człowiek otwarty, życzliwy i pogodny.

Pogrzeb Edwarda Bubicza odbył się 8 lutego w kościele parafialnym w Łopienniku Nadrzecznym. Strażaka, społecznika, muzyka żegnały setki mieszkańców gminy. (kg)