Ostatnie takie sesje

Czwartkowa sesja Rady Gminy Kamień była jedną z ostatnich w tej kadencji i jedną z ostatnich z udziałem wójta Romana Kandziory. Gospodarz gminy Kamień podsumował kondycję finansową i zrealizowane ostatnio inwestycje.

Najważniejszym punktem czwartkowej sesji były zmiany w gminnym budżecie. Przyjęto do niego 23 950 zł dofinansowania z tzw. funduszu sprawiedliwości, które przeznaczone zostanie na sprzęt, m.in. zestawy ratownicze i piły dla druhów z Ochotniczych Straży Pożarnych. Wkład własny gminy wynosi zaledwie 241 zł. Gmina dostała ok. 38 tys. zł na podręczniki szkolne, a także 64 tys. zł tzw. premii za wyodrębnienie funduszy sołeckich. Samorząd otrzymał ok. 50 tys. zł z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, a także 27 tys. zł na organizację wyborów samorządowych. Gmina przekazała Zarządowi Dróg Wojewódzkich 292 tys. zł na budowę chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej w Natalinie.

W sesji uczestniczyli też sołtysi, z którymi dyskutowano m.in. o kwestii przekazania mieszkańcom pojemników na śmieci. Gmina zamówiła 1100 żółtych pojemników na śmieci, które mają być dostarczone do 30 września. Ustalono, że będą one rozwiezione na place czy przed świetlice do poszczególnych miejscowości, skąd mieszkańcy będą mogli je odebrać. Wójt Roman Kandziora, który niedawno ogłosił, że nie będzie kandydował w wyborach samorządowych, przedstawił też radnym i sołtysom sytuację finansową gminy Kamień. Na koniec kadencji zadłużenie wyniesie ok. 3 mln zł. Wartość inwestycji zrealizowanych w tym roku to ok. 2 mln zł. (mo)