Ostatnie zebrania w kołach

4 i 12 marca odbyły się kolejne zebrania w kołach. W kole Moczykije Integracja po raz kolejny wędkarze wybrali Waldemara Kołodziejczyka na prezesa. Podobnie było w Kole Lin w Sawinie, gdzie prezesem został Artur Zawiślak oraz w Kole Sandacz Siennica Różana – Waldemar Jurkiewicz. Po powtórzonym zebraniu Koła PZW Sieja we Włodawie, którego termin wyznaczono na 26 marca br., zakończyła się kampania sprawozdawczo-wyborcza Okręgu Chełmskiego.
Podczas zebrania gminnego koła PZW w Siennicy Różanej było obecnych tylko sześciu wędkarzy, co praktycznie uniemożliwiało wybranie zarządu oraz organów statutowych. W związku z tym w najbliższych dniach koło będzie rozwiązane.
Po zakończeniu zebrań Zarząd Okręgu będzie przygotowywał się do Okręgowego Zjazdu Delegatów, który odbędzie się 14 maja w Chełmie w Zespole Szkół Technicznych.
Kłusownictwo na wodach
W okresie ostatnich tygodni nasiliło się kłusownictwo na łowiskach chełmskiego Okręgu PZW. Społeczna Straż Rybacka zwiększyła częstotliwość patroli na wodach, co przyniosło efekt w postaci ujawnionego sprzętu kłusowniczego. Strażnicy z koła Włodawa patrolujący zbiornik
Zahajki zdjęli łącznie 257 jednostek sprzętu (50 drygawic i wontonów, 2 żaki,
21 więcierzy, 5 ościeni, 24 bębny, podbierak oraz 159 kozul). Zatrzymano też na gorącym uczynku czterech sprawców kłusownictwa. Strażnicy z Urszulina patrolowali zbiornik Wytyczno, doprowadzalnik wody do zbiornika i jezioro Sumin. Zdjęli łącznie 151 jednostek sprzętu (21 więcierzy, 1 żak,
5 drygawic, 1 oścień i 123 kozule). Pracownicy Okręgu wraz ze społecznymi strażnikami kół prowadzili patrole na rzece Uherce, starorzeczu Uchańka, zbiorniku Husynne oraz rozlewiskach rzeki Bug. Łącznie zatrzymali 23 jednostki sprzętu
(drygawice, wontony oraz bęben). (kd)

Sprzątanie zbiornika Staw z Kołem Wojskowym

Wojskowe Koło Wędkarskie w Chełmie zaprasza członków Koła oraz wszystkich chętnych do udziału w sprzątaniu zbiornika Staw z okazji „Tygodnia Ochrony i Czystości Wód”. Sprzątanie odbędzie się 5 kwietnia od godz. 17. Zbiórka na parkingu przy zbiorniku. Ponadto WKW informujemy, że składki przyjmowane sę w sklepie wędkarskim „Spławik” ul. Zachodnia 37 (Os. Gwarek). (-)

Koło Chełm Miasto – sprzątanie Stańkowa

Zarząd Koła PZW Chełm Miasto informuje swoich członków, że 1 kwietnia – z okazji Tygodnia Czystości Wód – odbędzie się sprzątanie brzegów zbiornika Stańków (od strony Stańkowa). Zbiórka o godz. 10. Zarząd prosi wędkarzy o liczny udział w tej pożytecznej akcji. (r)