Oświadczają, co mają

Kontynuujmy prezentację oświadczeń majątkowych świdnickich radnych miejskich.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Świdnik Janusz Królik majątek dzieli z żoną. Zaoszczędzili 89 tys. zł. Mają mieszkanie o pow. 47,47 mkw. warte 190 tys. zł. i wieczyste prawo użytkowania działki o pow. 0,3395 mkw., która jest warta 689 185 zł, a wartość ich udziału wynosi 7974,75 zł. Posiadają też udziały w Funduszu Własności Pracowniczej PKP SFIO o wartości 4339, 94 zł. Królik ma też odrębny majątek, którym jest 50% udziału w niezabudowanej działce rolnej o pow. 0,7570 ha wartej 347 tys. zł. Jako inspektor diagnosta w PKP w Lublinie w ubiegłym roku zarobił 71 546,57 zł, a jako radny 23 575,64 zł.

Radny Andrzej Krupa (KWW Waldemara Jaksona) razem z żoną odłożył 32 tys. zł i 1238,55 euro. W ramach spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu posiada mieszkanie o pow. 56,1 mkw. o wartości 250 tys. zł, mieszkanie o pow. 49 mkw warte 200 tys. zł, gdzie ma 1/6 udziału i garaż o pow. 17,7 mkw., który wyceniono na 36 tys. zł. W WSK PZL-Świdnik, gdzie jest technologiem zarobił 98 830,38 zł, a z tytułu pełnienia obowiązków radnego zainkasował 11 192,88 zł. Spłaca 10 320 zł pożyczki.

Radny Stanisław Kubiniec (KWW W. Jaksona) ma małżeńską wspólność majątkową. Razem z żoną mają 216 tys. zł oszczędności, mieszkanie o pow. 61,2 mkw wycenione na 240 tys. zł i spółdzielcze własnościowe prawo do szesnastometrowego boksu garażowego, który jest wart 25 tys. zł. Kubiniec jest emerytem. W rubryce dochody w 2018 roku wpisał: 1873 zł – Sąd Rejonowy-Lublin; 3072 zł – Centrum Profilaktyki w Świdniku (prawdopodobnie chodzi i miesięczną emeryturę – uwaga . red.) oraz 357,89 zł – dieta radnego.

Radny Marcin Magier (KWW W. Jaksona) odłożył 15 tys. zł. Jako specjalista ds. ochrony informacji i obiektów w Polskiej Spółce Gazownictwa w 2018 r. zarobił ok. 34 tys. zł i 16 650 tys. zł jako doradca parlamentarny ds. społecznych w biurze poselskim Artura Sobotnia. W 2018 roku pobrał również jedną dietę radnego w wysokości 286,31 zł. Najmłodszy radny miejski jest współwłaścicielem dwunastoletniej Hondy Accord.

Radny Kazimierz Patrzała (KWW W. Jaksona) zaoszczędził 40 tys. zł, 2 tys. dolarów i 2 tys. euro. Ma dom o pow. 160 mkw warty pół miliona zł, który stoi na działce o pow. 512 mkw. Jego ubiegłoroczne dochody z emerytury to 43 942,12 zł, a z pełnienia obowiązków radnego 15 243,06 zł. Jest właścicielem Mercedesa E-22 z 2008 roku i Renault Megane z 2009 roku.

Przewodniczący Rady Miasta Włodzimierz Radek razem z małżonką odłożył 12 tys. zł. Jest właścicielem mieszkania o pow. 108,52 mkw o wartości 270 tys. zł. Jako zastępca dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Świdniku zarobił 94 981,22 zł, a jako radny, a od grudnia 2018 r. przewodniczący RM 15 881,16 zł.

Radny Stanisław Skrok (KO) nie ma oszczędni. Posiada spółdzielcze prawo własności do mieszkania o pow. 55,31 mkw o wartości 200 tys. zł. Jego ubiegłorocznej dochody z tytułu nauczycielskiej emerytury to 37 109,32 zł i 286,31 zł z diety radnego
Radny Aleksander Suski (KWW W. Jaksona) zaoszczędził 38 tys. zł. Posiada mieszkanie o pow. 58 mkw. warte 240 tys. zł oraz garaż (16 mkw.) wyceniony na 30 tys. zł. Jego ubiegłoroczna emerytura wyniosła 50 652,16 zł, a diety radnego 15 836,43 zł.

Radny Robert Syryjczyk (KO) jest właścicielem domu (w zabudowie szeregowej) o pow. 208 mkw., który wycenił na 420 tys. zł oraz działki o pow. 371 mkw. o wartości 56 650 zł. Jako specjalista ds. nadzoru nad usługami w PZL-Świdnik zarobił w 2018 r. 79 910,45 zł, a jako radny – 250,52 zł. Spłaca kredyt hipoteczny w wysokości 65 373, 16 franków.

Radna Magdalena Szabała (ŚWS) odłożyła 10 tys. zł. Poza tym nie posiada żadnego majątku nieruchomego czy ruchomego, którego wartość przekraczałaby 10 tys. zł. Choć w rubryce miejsce zatrudnienia radna wpisała, że jest lekarzem weterynarii zatrudnionym w przychodni Vet Centrum, nie wykazała żadnych dochodów.

Radny Ireneusz Szutko (ŚWS) razem z żoną odłożył 25 500 zł. Mają dom o pow. 100 mkw. warty 400 tys. zł. Jako zarządca nieruchomościami osiągnął w 2018 przychodów w wysokości 203 870 zł i dochód w wysokości 123 314,71 zł. Jako radny pobrał 286,31 zł diety. Ma trzy kredyty do spłacenia: hipoteczny na kwotę 190 tys. zł, konsumpcyjny i konsolidacyjny na sumę 62 461, 36 zł oraz konsumpcyjny na kwotę 32 642,40 zł.

Radny Mirosław Tarkowski (KWW W. Jaksona) zaoszczędził 5 tys. zł. Majątek dzieli z żoną. Posiadają: mieszkanie o pow. 64 mkw. wycenione na 300 tys. zł i 10 arową działkę rekreacyjną z domem letniskowym warte 300 tys. zł. Jako urzędnik a od grudnia 2018 r. jako p.o. dyrektora Departamentu Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego zarobił 61 593,64 zł, a jako radny 16 458,43 zł. Jeździ Mercedesem E 200 CDI z 2003 roku, którego wartość nie przekracza 10 tys. zł. Ma zobowiązania pieniężne: kredyt hipoteczny na 32 028,99 zł i dwa kredyty konsumenckie: jeden na 110 748,86 zł – drugi na 37 122,90 zł.

Radny Mariusz Wilk (ŚWS) z małżonką odłożyli 751,08 zł i 514,71 euro. Są właścicielami mieszkania o pow. 39,52 mkw. wartego 351 728 zł, mieszkania o pow. 62,08 mkw. o wartości 248 tys. zł, mieszkania o pow. 46,84 mkw. o wartości 270 tys. zł. Sam jest właścicielem domu o pow. 139 mkw. o wartości 230 tys. zł., działki o pow. 0,1304 ha wartej 65200 zł oraz działki o pow. 0,1129 ha, która jest wyceniona na 128 225 zł. Ma też połowę udziałów w działce o pow. 0,458 ha (70 tys. zł.) Będąc sekretarzem powiatu w 2018 r. zarobił 110 518,65 zł, a z tytułu umowy najmu 2188,28 zł. Posiada trzy samochody: Isuzu D-mac z 2011 roku, Mitsubishi Pajero z 2008 roku i Range Rovera z 2007 roku. Spłaca trzy kredyty hipoteczne: 331 342,71 zł, 193 055 zł i 208 tys. zł. JN