Oświadczają z czym zaczynają

Świdniccy samorządowcy, podobnie jak ich koledzy w całym kraju, mają obowiązek przedstawić oświadczenia co do majątku, jakim dysponują rozpoczynając nową kadencję. Oświadczenia świdnickich radnych i włodarzy miasta właśnie zostały udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej UM Świdnik.


Radny Kazimierz Bachanek (KWW Waldemara Jaksona) dzieli majątek wspólnie z żoną. Razem zaoszczędzili 298 tys. zł i 12 500 euro. Posiadają mieszkanie o powierzchni 110 mkw., warte 350 tys. zł, a także działkę o powierzchni 22 arów wycenioną na 70 tys. zł i lokal przeznaczony na gabinet stomatologiczny, warty 160 tys. zł. Posiadają też 52 akcje pracownicze WSK PZL-Świdnik o wartości 10 zł każda. Bachanek prowadzi Zakład Urządzeń Medycznych i z tego tytułu w 2018 roku zarobił 17 158,86 zł, otrzymał 25 810 zł, 24 zł emerytury i 12 883,80 zł z tytułu diety radnego. W 2018 roku otrzymał dodatek za represje polityczne w stanie wojennym w kwocie 4932 zł. Razem z żoną posiadają samochód marki Volkswagen Golf z 2017 warty mniej niż 10 tys. zł.

Radny Waldemar Białowąs (KO) jest właścicielem domu o powierzchni 139 mkw i wartości 450 tys. zł oraz działki do zabudowy wartej 200 tys. zł o pow. 2274 mkw. Jak wynika z oświadczenia, z tytułu umowy zlecenia w 2018 r. zarobił 3397,14 zł, a jako wicestarosta powiatu świdnickiego 98 617,63 zł. Jeździ Volvo XC60 z 2012 roku. Ma do spłacenia kilka kredytów: hipoteczny na budowę domu – 328 302,76 zł, na zakup środków transportowych – 52 900 zł, konsumencki – 11 076 zł.

Radna Katarzyna Denis (KWW Waldemara Jaksona) zgromadziła 10 tys. zł. Szefowa Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdniku, a wcześniej główna księgowa Przedszkola nr 6 oraz Żłobka Miejskiego nr 1, ma własne mieszkanie o pow. 45,40 mkw. warte 178 tys. zł., garaż o powierzchni 21,30 mkw i działkę o powierzchni 0,2002 ha. Obie nieruchomości są warte 40 tyś. zł. Denis z tytułu umowy o pracę w 2018 roku zarobiła 129,063 zł, na umowach zlecenie – 12 538,46 zł, a jako radna – 11 559,63 zł. Spłaca kredyt mieszkaniowy zaciągnięty na sumę 20 023,07 CHF.

Radny Grzegorz Doroba (KO) na początku kadencji ma odłożone 135 tys. zł i 153 franków szwajcarskich. Wspólnie z żoną mają mieszkanie o pow. 61 mkw, wycenione na 230 tys. zł i dwa garaże o pow. 16 mkw., warte 50 tys. zł. Radny jest zatrudniony w PCEZ Świdnik jako nauczyciel, gdzie przez ostatni rok zarobił 49 153,39 zł. Z tytułu zasiadania w radzie do czasu złożenia oświadczenia otrzymał 250 zł. Doroba jeździ Oplem Astrą z 2010 roku wartym 25 000 zł i motocyklem marki Yamaha XTX 660 z 2005 roku, wycenionym na 10 tys. zł. Spłaca kredyt hipoteczny na sumę 69980,51 CHF.

Radny Jerzy Irsak (KWW Waldemara Jaksona) rozpoczynając kadencję (od stycznia nie jest już radnym, bo objął stanowisko wiceprezesa miejskiej spółki Pegimek) miał odłożone 95 tys. zł. Był właścicielem domu o powierzchni 199 mkw, który jest wart 800 tys. zł. Posiadał też działkę wycenioną na 550 tys. zł o powierzchni 167 mkw. Był też właścicielem i współwłaścicielem dwunastu nieruchomości: mieszkań, lokali usługowych, działek, gruntów ornych, łąk o łącznej wartości 2 551 000 zł. Irsak prowadził własne przedsiębiorstwo handlowe pod nazwą „JERZY”, w którym w 2018 roku osiągnął przychód w wysokości 243 597,11 zł i 5899,71 zł dochodu. W 2018 roku osiągnął również przychód w wysokości 250 tys. zł ze sprzedaży lokalu w Lublinie i 58 600 zł z wynajmu nieruchomości. Jako radny otrzymał 13 420,70 zł za rok z tytułu diety. Irsak jeździ Volvo z 2013 r. wartym 60 tys. zł i Audi A3 z tego samego roku o wartości 40 tys. zł. Spłaca kredyt hipoteczny w wysokości 250 tys. zł.

Radna Krzysztofa Kamińska (KO) ma lokaty i fundusze inwestycyjne o wartości: 40 973,48 zł (współwłasność), 30 tys. zł, 40 tys. zł, 8 448,09 zł i 31 200 zł. Dodatkowo odłożyła 4314,45 USD. Posiada własne mieszkanie o powierzchni 60 mkw., warte 200 tyś zł., dwa garaże: 24 mkw., o wartości 20 tys. zł i 16,8 mkw., wart 21 tys. Jest też współwłaścicielką: mieszkania 69,34 mkw wartego 198 tys. zł, nieruchomości niezabudowanej 435 mkw., nieruchomości zabudowanej o pow. 1307 mkw., wartych łącznie 200 tys zł. Prowadzi własną praktykę lekarską, która w 2018 roku przyniosła 557 890,40 zł przychodu i 214 647, 82 zł dochodu. Posiada dwa Volkswageny Passaty B7 z 2012 roku. Spłaca pożyczki w wysokości: 50 tys. zł, 30 066,25 zł i 215 tys zł.

Radny Maciej Kantor (ŚWS) ma na koncie odłożone 3 tys zł, posiada mieszkanie o wielkości 75,6 mkw., wycenione na 300 tys, zł, którego jest współwłaścicielem. Jako pielęgniarz w szpitalu zarobił 26 564,33 zł, 6 406,4 zł jako elektryk, a jako radny do czasu złożenia oświadczenia – 250,52 zł. Jeździ Mazdą G26 z 1995 roku i nie ma żadnych zobowiązań finansowych.

Radny Roman Kozak (KWW Waldemara Jaksona) posiada mieszkanie o wielkości 52,4 mkw. o wartości 200 000 zł. Cały majątek dzieli z żoną: garaż o powierzchni 16 mkw., wart 30 000 zł, samochód Renault Scenic z 2010 roku, wyceniony na 30 tys zł i Hondę Civic VIII 2008 wartą 29 500 zł. Jako pracownik PZL zarobił w 2018 roku 88 998,45 zł, a jako radny 15 836 zł. Spłaca pożyczkę w wysokości 27 500 zł.

Wiceprzewodniczący rady Janusz Królik (KWW Waldemara Jaksona) zaoszczędził 71 500 zł. Wspólnie z małżonką swoje mieszkanie o pow. 47,47 mkw, wycenili na 190 000 zł, z kolei działkę 0,3395 ha na 689 185 zł. Posiada też odrębny majątek, w którym ma 50% udziału, a jest to działka rolna bez zabudowy o powierzchni 0,7570 ha i wartości 34 7000 zł. Królik ma też wraz z żoną udziały w funduszu własności powierniczej PKP SFIO o wartości 4 303,64 zł. W 2018 roku jako radny z tytułu diety otrzymał 22 144, 10 zł i zarobił 62 577 zł jako pracownik PKP. Jeździ Renault Clio z 2010 roku.

Radny Andrzej Krupa (KWW Waldemara Jaksona) odłożył 31 000 zł i 1238,55 euro. Posiada mieszkania o pow. 56,1 mkw. warte 24 0000 zł i pow. 49 mkw., warte 180 000 zł oraz garaż 17,7 mkw wyceniony na 36 000 zł. W PZL-Świdnik zarobił 93 135,09 zł, a jako radny 10 333,95 zł. Jeździ Toyotą AURIS 1,4 z 2008 roku. Ma do spłacenia 7 310 zł pożyczki.

Radny Stanisław Kubiniec (KWW Waldemara Jaksona) ma 216 tys. zł oszczędności. Posiada mieszkanie 61,2 mkw o wartości 240 tys zł, boks garażowy (16 mkw.) o wartości 30 tys. (małżeńska wspólnota mieszkaniowa). W 2018 roku jako emeryt otrzymał 26 016,24 zł. Dodatkowe 2671 zł zarobił w październiku 2018 r. w Centrum Profilaktyki i w 2 683 zł w Sądzie Rejonowym. Nie posiada pojazdów o wartości powyżej 10 tys, zł, jak również kredytów.

Oświadczenia kolejnych radnych w następnym numerze NT. (spis. JN)