Oświetlą Rąblowską

Spółka TNL zbuduje oświetlenie drogowe przy ulicy Rąblowskiej (boczna Janowskiej). Zarząd Dróg i Mostów rozstrzygnął przetarg w tej sprawie. Roboty mają być wykonane do 23 grudnia tego roku.

Zwycięska firma TNL z Lublina zaproponowała najmniej, bo prawie 239 tysięcy złotych brutto, podczas gdy miejscy urzędnicy na sfinansowanie inwestycji zamierzali maksymalnie przeznaczyć ok. 368 tysięcy złotych. – Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a jego oferta nie podlega odrzuceniu i jest najkorzystniejsza pod względem przyjętych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, kryteriów oceny ofert – czytamy w uzasadnieniu decyzji wydanej przez Wydział Zamówień Publicznych Zarządu Dróg i Mostów.

Tak jak informowaliśmy w ubiegłym numerze, do przetargu stanęły jeszcze dwie firmy. Spółka Elpie z Lublina zaproponowała 275,5 tys. złotych, zaś 294,5 tys. złotych zażyczyło sobie przedsiębiorstwo Geo-Term Technika Grzewcza, Sanitarna i Elektryczna Tadeusz Kowalczyk z Lubartowa.

Roboty na ul. Rąblowskiej mają być wykonane najpóźniej do 23 grudnia tego roku. Zwycięska firma będzie musiała m.in.: zamontować słupy oświetleniowe, zamontować oprawy oświetleniowe, zrekultywować tereny zielone i odtworzyć teren po wykopac. GR

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here