Pamięć o bohaterach sprzed 73 lat

12 października br. minęła 73. rocznica bitwy pod Lenino stoczonej przez żołnierzy
polskiej 1 Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki.

Pamiętali o niej członkowie organizacji kombatanckich (Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego, Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i byłych Więźniów Politycznych), Stowarzyszenia „Pokolenia” oraz przedstawiciele chełmskiej organizacji SLD. Udział wzięły także poczty sztandarowe Lubelskiego Oddziału ZWiR WP i czterech chełmskich szkół: I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego, IV Liceum Ogólnokształcącego im. dr Jadwigi Młodowskiej, Gimnazjum nr 2 im. ks. Zygfryda Berezeckiego oraz Szkoły Podstawowej nr 5 im. Marii Konopnickiej. Były także wieloosobowe delegacje uczniowskie z tych placówek. Mimo deszczowej pogody uczestnicy zebrali się przed wejściem na Cmentarz Wojenny przy ulicy dr Jadwigi Młodowskiej w Chełmie, by uczcić pamięć bohaterskich żołnierzy polskich walczących na wszystkich frontach II wojny światowej (w tym także na froncie wschodnim). Zapalony został znicz oraz zatknięto biało-czerwone flagi.

W trakcie uroczystości rys historyczny, dotyczący wydarzeń sprzed 73 lat, przedstawił dr Paweł Kiernikowski. Podkreślił, że bitwa pod Lenino, podobnie jak inne bitwy II wojny światowej (np. bitwa pod Monte Cassino), była niezwykle krwawa. W każdym jednak boju żołnierze polscy wykazywali niezwykle męstwo, odwagę i poświęcenie. Każdy z nich głęboko wierzył, że walczy o wyzwolenie Ojczyzny. Dlatego, z różnych powodów, nie wolno dzielić przelanej przez nich krwi na lepszą i gorszą.
Zebrani minutą ciszy uczcili pamięć tych, którzy zginęli na wszystkich frontach
II wojny światowej walcząc o niepodległy byt Narodu Polskiego.
Ostatnim punktem tej uroczystości było złożenie wiązanek kwiatów przez delegacje.
(pk)