Pamięci Franciszka Kurka (1928-2018)

Franciszek Kurek otrzymuje Dyplom Honorowy od prezesa Zarządu Głównego PTTK Lecha Drożdżyńskiego w trakcie obchodów 100-lecia powstania Oddziału PTK-PTTK w Chełmie w 2010 r. 

5 września 2018 r. w wieku dziewięćdziesięciu lat zmarł Franciszek Kurek, najstarszy członek Oddziału PTTK im. Kazimierza Janczykowskiego w Chełmie.


Pan Franciszek urodził się 5 marca 1928 r.

w miejscowości Nowe Budy w województwie mazowieckim. Od 1949 r. rozpoczął pracę jako nauczyciel historii. W 1956 r. został nauczycielem Szkoły Podstawowej i II Liceum Ogólnokształcącego TPD w Chełmie (obecnie II Liceum Ogólnokształcące im. Gen. Gustawa Orlicz-Dreszera). Obok wypełniania obowiązków zawodowych bardzo szybko zaangażował się w działalność turystyczną. Członkiem PTTK został 13 czerwca 1957 r., w czasach kiedy Oddziałem PTTK w Chełmie kierował Kazimierz Janczykowski, obecny patron Oddziału. W tym samym roku został członkiem Zarządu Oddziału, w którym był odpowiedzialny za organizację wycieczek. W kolejnych latach Franciszek Kurek rozwijał swoje pasje turystyczne i organizował ruch krajoznawczo-turystyczny w szkole.

W 1960 r. uzyskał uprawnienia Społecznego Opiekuna Zabytków. W 1964 r. został jednym z pierwszych przewodników terenowych w Chełmie, a w 1970 r. uzyskał uprawnienia Przodownika Turystyki Pieszej. Wielką pasją Pana Franciszka była turystyka górska. Był jednym z pierwszych w Chełmie Przodowników Turystyki Górskiej oraz członkiem Zarządu Klubu Górskiego „Watra” od 1982 r. W trakcie swojej działalności był także członkiem Komisji Krajoznawczej, Komisji ds. Młodzieży, Komisji ds. Przewodnictwa, komisji Opieki nad zabytkami oraz Komisji Ochrony Przyrody. W 1976 r. otrzymał od Zarządu Głównego PTTK uprawnienia Instruktora Kształcenia Kadr PTTK. Za swoją wieloletnią działalność Franciszek Kurek otrzymał szereg dyplomów i wyróżnień.

W 1972 r. otrzymał dyplom za działalność i zasługi dla rozwoju turystyki od Wojewódzkiego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki w Lublinie. W 1976 r. został wyróżniony przez Zarząd Główny PTTK odznaką „Zasłużony w pracy PTTK wśród Młodzieży” w stopniu srebrnym. W 1980 r. z okazji 70-lecia ruchu krajoznawczego na ziemi chełmskiej otrzymał Dyplom od Zarządu Oddziału, a w 1988 r. od Zarządu Głównego PTTK Złotą Honorową Odznakę PTTK. Działalność turystyczną Pan Franciszek kontynuował również po przejściu na emeryturę w 1980 r. W ostatnich latach szczególnie zaangażowany był w działalność Komisji Ochrony Przyrody. Aktywnie uczestniczył w cyklicznych spotkaniach seminaryjnych, przygotowując wystąpienia poświęcone obiektom przyrodniczym. W 2003 r. został członkiem zespołu redakcyjnego publikacji pod tytułem Podstawowe wiadomości z ekologii i ochrony przyrody. Materiały szkoleniowe, wydanej przez Komisję Ochrony Przyrody.

Bardzo chętnie uczestniczył także w wycieczkach krajoznawczych na obszarze ziemi chełmskiej i Lubelszczyzny, a także w pieszych penetracjach okolic Chełma. Jednym z najbardziej ulubionych miejsc spacerów Pana Franciszka był podmiejski las Borek, w którym z pasją wyszukiwał rzadkie gatunki roślin. W 2008 r. jako pierwszy członek Oddziału PTTK w Chełmie otrzymał honorową odznakę „50 lat w PTTK”. Dzięki swej wieloletniej działalności w PTTK, Pan Franciszek był postacią niezwykle ważną w środowisku chełmskich turystów i krajoznawców. Zawsze pełny ciekawości i pasji, niezwykle otwarty i skromny, cieszył się ogromnym i autentycznym szacunkiem. Pogrzeb Franciszka Kurka odbył się 10 września br. na cmentarzu komunalnym przy ul. Ignacego Mościckiego.

Zbigniew Lubaszewski
Prezes Zarządu Oddziału PTTK
im. Kazimierza Janczykowskiego
w Chełmie