Pamięci plutonowego Lisika

27 sierpnia, w przeddzień Święta Lotnictwa Polskiego na cmentarzu komunalnym w Świdniku odsłonięto tablicę upamiętniającą Stanisława Lisika – pilota, absolwenta kursu Szkoły Pilotów LOPP w Świdniku, który wraz z całą załogą bombowca Halifax zginął tragicznie 28 grudnia 1944 roku.


Stanisław Lisik urodził się 22 stycznia 1919 roku; ukończył kurs Szkoły Pilotów Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej w Świdniku. W czasie II wojny światowej służył w RAF-ie. W lipcu 1944 roku został przydzielony do 300 Dywizjonu Bombowego, a następie do 1586 ESP (Eskadry Specjalnego Przeznaczenia), przekształconej później w Dywizjon 301. Brał udział w lotach z lotniska w Brindisi we Włoszech z pomocą dla okupowanej Polski, m. in. dla powstańców warszawskich.

28 grudnia 1944 roku samolot Halifax wykonał ostatnią operację z pomocą dla Polski. Po udanym zrzucie, w drodze powrotnej, nad Czechosłowacją, samolot został ostrzelany przez niemiecki samolot myśliwski. Spadł na łąkę w pobliżu ówczesnej miejscowości Meretice. Nikt z ośmioosobowej załogi nie przeżył.

W 1946 r. Anglicy przeprowadzili ekshumację szczątków lotników. Pochowano je powtórnie na cmentarzu wojskowym Olšany w Pradze, pośród innych grobów lotników RAF. Nazwiska polskich lotników zostały upamiętnione również na tablicy pomnika lotników w Runnymede, na zachód od Londynu, razem z innymi nazwiskami lotników RAF poległych podczas II wojny światowej. Pamięć o Stanisławie Lisiku, który prywatnie był wujem Stanisława Skroka, radnego rady miasta i pierwszego burmistrza Świdnika, uczcili również mieszkańcy naszego miasta. Tablica upamiętniająca pilota została umieszczona w Alei Zasłużonych na świdnickim cmentarzu. W uroczystości udział wzięły władze miasta i powiatu, kombatanci, przedstawiciele świdnickiego Klubu Seniorów Lotnictwa, którzy bardzo zaangażowali się w przygotowanie tego wydarzania oraz zaproszeni goście (w, źródło: historia.swidnik.net)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here