Pamiętali o poległych

Uczniowie klasy 1 GI, 1 I, 1 EK, 4 GM Zespołu Szkół Technicznych w Chełmie pod opieką nauczyciela Mariusza Śliwy jak co roku przed Świętem Zmarłych uporządkowali cmentarz jeńców wojennych przy ul. Okszowskiej. Działania młodzieży i honorowych dawców krwi wynikają z przystąpienia do ogólnopolskiego programu „Nasza wspólna przeszłość – uczniowie adoptują zabytki”.

Młodzież posprzątała mogiły, zapaliła znicze w miejscu pamięci oraz chwilą ciszy uczciła pamięć tysięcy jeńców pochowanych w tej chełmskiej nekropolii.

Cmentarz przy ul. Okszowskiej kryje prochy 60 tysięcy pomordowanych i zmarłych jeńców różnych narodowości, w tym głównie wziętych do niewoli żołnierzy Armii Czerwonej, ale także żołnierzy francuskich, angielskich, belgijskich, włoskich oraz polskich partyzantów, którzy byli więzieni przez hitlerowców w pobliskim Stalagu 319 A. Znajduje się tam 75 zbiorowych mogił jeńców wojennych.

W sprzątaniu nekropolii wzięli udział: Oskar Kachaniuk, Marek Nowosad, Szymon Zalewski, Dawid Cwedorczuk, Krystian Bożek, Patryk Bogucki, Michał Pietraszewski, Konrad Gabrysiewicz, Sebastian Dragan, Wilczak Jakub, Norbert Burlik, Paweł Przepiórka, Mikołaj Nadworski, Konrad Mocior, Kacper Krzywicki, Hubert Krzos, Marcel Kiełb, Norbert Szponar, Michał Sobowicz, Radosław Berbeć, Paweł Baranowski. (b)