Pamiętamy o ogrodach…

Ponad sto projektów na sumę ok. 16 mln zł wpłynęło w ramach pierwszej edycji Zielonego Budżetu Obywatelskiego. Oceni je komisja złożona z urzędników ratusza i ekspertów zewnętrznych. Wyniki poznamy na przełomie lutego i marca.
Lubelska idea Zielonego Budżetu Obywatelskiego to innowacja na skalę kraju. Do wydania w ramach tej inicjatywy przewidziano dwa miliony złotych. – Ilość złożonych projektów jest dla nas bardzo pozytywnym zaskoczeniem. Jest dowodem kreatywności lublinian oraz pokazuje ich wielkie zaangażowanie i chęć współpracy w tworzeniu zielonego miasta – mówi Krzysztof Żuk, prezydent Lublina.
Autorami projektów są zarówno mieszkańcy, jak i rady dzielnic. Najwięcej z nich dotyczy Śródmieścia.

Najkosztowniejszy projekt oszacowano na 1,44 mln zł. Pomysłodawcom chodzi o stworzenie skweru i placu zabaw przy ul. Szelburg-Zarembiny na terenie dzielnicy Dziesiąta. Podobne propozycje, dotyczące tworzenia skwerów od postaw, zgłosiły i inne dzielnice, m. in Felin, Tatary, Bronowice czy Węglin Południowy (koszty w przedziale 500 tys. – 1, 2 mln zł).
W pomysłach pojawiła się również propozycja rewitalizacji parku Akademickiego, terenów wokół zdegradowanego boiska na Sławinie czy zagospodarowanie fragmentu osiedla Krasińskiego (nasadzenia, nowe ciągi piesze, mała architektura).

– Jesteśmy zadowoleni z liczby złożonych wniosków. Nie liczyliśmy na takie zainteresowanie. Do tej pory rozmowy na temat zieleni miały głównie charakter interwencyjny, były np. związane z wycinkami. Liczymy, że teraz sytuacja się zmieni – mówi Piotr Choroś z ratusza. Większość projektów opiewa na kwotę kilkudziesięciu tysięcy złotych. Wśród nich są pomysły na zielone parkingi oraz nasadzenia żywopłotami i roślinnością w pasach drogowych. Z ciekawszych projektów warto odnotować propozycję utworzenia miejskich łąk (Śródmieście, Konstantynów), sadu owocowego w wąwozie na Czubach czy stacji pomiarowych (przy Zana i w Zemborzycach) z informacją na wyświetlaczach o stanie czystości powietrza.

Łączny koszt zgłoszonych projektów to około 16 milionów złotych. – Teraz komisja ekspercka ratusza dokona formalnej oceny wniosków, po czym nastąpi ocena merytoryczna. Lista projektów do realizacji będzie znana najwcześniej na przełomie lutego i marca – dodaje Beata Krzyżanowska, rzecznik prasowy prezydenta Lublina.
Na podstawie oceny merytorycznej, którą wykona zespół ekspertów (również spoza ratusza, m. in. z Rady Kultury Przestrzeni i lubelskich uczelni zostanie stworzony ranking projektów przeznaczonych do sfinansowania.BCH