Pań więcej

W większości polskich wsi odnotowują niedobór młodych kobiet. Ale powiat chełmski zalicza się do nielicznych samorządów, gdzie panie przeważają liczebnie nad mężczyznami. Wyjątek stanowią tylko dwie gminy. Najgorzej pod tym względem jest w Rudzie-Hucie, gdzie na stu mężczyzn przypada 96 kobiet.

Z „Monitoringu rozwoju obszarów wiejskich” opracowanego przez Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk wynika, że na 100 mężczyzn zamieszkujących wsie przypada średnio tylko 91 kobiet. Niedobór młodych kobiet dotyczy większości obszarów wiejskich w kraju. Temat podjęły ogólnopolskie media informując, że na polskiej wsi brakuje potencjalnych żon dla rolników, bo panie w wieku 25-34 lat dla „realizacji aspiracji życiowych” wolą migrować do miast.

W Polsce jest tylko 12 proc. gmin, w których młode kobiety (w wieku do 34 lat) przeważają liczebnie nad mężczyznami. Właśnie taką sytuację – z pewnymi wyjątkami – mamy w większości gmin powiatu chełmskiego. Z najbardziej aktualnych danych Urzędu Statystycznego w Lublinie wynika, że na stu mężczyzn w powiecie chełmskim przypada 103 kobiet, a w samym mieście Chełm aż 113.

Najwięcej – bo aż 114 kobiet na stu mężczyzn przypada w mieście Siedliszcze (na obszarze wiejskim gminy Siedliszcze odsetek ten spada już do 101). Na drugim miejscu w powiecie pod tym względem jest miasto Rejowiec, gdzie na stu panów przypada 109 pań (na obszarze wiejskim gminy Rejowiec odsetek ten wynosi 101).

W dalszej kolejności jest gmina Dorohusk z odsetkiem – 107 pań na stu mężczyzn, za nią gmina Rejowiec Fabryczny – 106. Po 105 pań na stu panów przypada w gminach Dubienka i Leśniowice, a w mieście Rejowiec Fabryczny odsetek ten wynosi 104. Z kolei w gminie Chełm na stu mężczyzn przypada 103 kobiety.

Dalej są gminy Żmudź i Wojsławice z odsetkiem 102 i Kamień – 101. W gminach Białopole i Sawin proporcje są 1 na 1, czyli na sto mężczyzn przypada sto kobiet. „Niedobór” kobiet odnotowują dwie gminy powiatu chełmskiego. W gminie Wierzbica na stu mężczyzn jest 99 pań. Najgorzej pod tym względem jest w gminie Ruda-Huta, gdzie na stu panów przypada tylko 96 kobiet. (mo)