PANS Ambasadorem Województwa Lubelskiego

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie otrzymała tytuł Ambasadora Województwa Lubelskiego za 2021 rok w kategorii instytucja. W uzasadnieniu napisano, że to jedna z najbardziej innowacyjnych uczelni regionu i kraju, która w ciągu 20 lat stała się uczelnią przyszłości o międzynarodowym zasięgu.

Tytuł Ambasadora Województwa Lubelskiego przyznawany jest od 1999 r. w trzech kategoriach: osobie, firmie i instytucji za szczególny wkład w promowanie Lubelszczyzny w kraju i poza jej granicami. O wyborze nominowanych i laureatów decyduje kapituła pod przewodnictwem marszałka województwa lubelskiego. W Centrum Spotkania Kultur w Lublinie odbyła się 23. gala „Ambasadorów”, a podczas wydarzenia laureaci „Marka Lubelskie” odebrali certyfikaty.

– Jestem dumny z tak prestiżowego wyróżnienia – mówi rektor PANS w Chełmie dr hab. inż. Arkadiusz Tofil, prof. PANS w Chełmie (na zdjęciu – pierwszy z lewej). – Należy się ono całej kadrze naszej Akademii. Warto zaznaczyć, że jako uczelnia państwowa, aby móc odnosić sukcesy na arenie polskiej, ale i międzynarodowej, potrzebne są dwa elementy. Jeden kluczowy to, oczywiście, świetna kadra, zaangażowani ludzie z pasją, których nam na uczelni nie brakuje. Drugim elementem jest odpowiednie wsparcie władz, zarówno centralnych, jak i samorządowych, aby PANS w Chełmie mogła jeszcze bardziej promować i sławić województwo lubelskie w całej Europie.

W uzasadnieniu wyróżnienia kapituła podkreśliła, że PANS w Chełmie to jedna z najbardziej innowacyjnych uczelni regionu i kraju, która w ciągu zaledwie 20 lat stała się uczelnią przyszłości o międzynarodowym zasięgu. Chełmska uczelnia jest największą cywilną uczelnią lotniczą w Polsce, która kształci pilotów, mechaników i dyspozytorów lotniczych. Posiada ponad 40 nowoczesnych laboratoriów i Akademicki Port Lotniczy wraz z nowoczesną flotą powietrzną. Jednym z ważniejszych sukcesów uczelni było utworzenie przez Urząd Lotnictwa Cywilnego Centrum Egzaminów Teoretycznych w PANS w Chełmie.”

– Mam nadzieję, że nowi markowicze i ambasadorzy, którzy dzisiaj zostali wyłonieni, są początkiem drogi ku lepszej przyszłości województwa lubelskiego – podsumował wydarzenie Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego. (opr. mo)