Parę gorzkich słów na koniec

W ubiegłym tygodniu Jan Gąbka, wieloletni prezes LSM, oficjalnie zapowiedział, że odchodzi na emeryturę. 72-letni prezes o zamiarach swojego odejścia mówił już podczas ostatniego walnego zgromadzenia. Lubelską Spółdzielnią Mieszkaniową rządził od 32 lat.


Jak zapowiada Jan Gąbka, na emeryturę odejdzie wtedy, gdy zostanie wybrany jego następca. Ogłoszenie o konkursie na wakujące stanowisko pojawiło się w ubiegły czwartek w oficjalnym informatorze spółdzielni, który otrzymali do skrzynek mieszkańcy. Przyszły prezes LSM powinien, według kryteriów, mieć wyższe wykształcenie, być członkiem spółdzielni i posiadać licencję zarządcy nieruchomości lub lustratora bądź biegłego rewidenta. Przydadzą się także doświadczenie i praca w spółdzielczości mieszkaniowej oraz udokumentowane doświadczenie w kierowaniu zespołem pracowników przez okres minimum 5 lat.
Rada nadzorcza spółdzielni przyjmuje zgłoszenia kandydatów do 15 listopada br. W informatorze znalazły się także odniesienia do napiętej sytuacji, związanej z budową tzw . domów seniora. Jeden z nich właśnie powstaje na osiedlu Sienkiewicza, budowę dwóch pozostałych zablokowano. – „Budować czy nie budować? Oto jest pytanie na miarę dramatu Szekspira. Tym tematem żyją dziś mieszkańcy Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Czy wszyscy? Jedni są za budową, inni przeciw, a zdecydowana większość nie przejawia tym zainteresowania” – czytamy w Informatorze podpisanym przez Jana Gąbkę, Wojciecha Lewandowskiego i Andrzeja Mazurka.
Oprócz ważnych podsumowań minionego roku i planowanych nowych inwestycji, takich jak boiska czy place zabaw, jest w nim sporo gorzkich słów pod adresem niektórych mieszkańców protestujących przeciw budowie na trzech osiedlach tzw. domów seniora. – „Czy nieliczna grupa mieszkańców LSM, kierowana niczym nie uzasadnioną nienawiścią do Zarządu Spółdzielni, ma prawo do występowania w imieniu ogółu ? Gdzie się podziała kultura osobista naszych mieszkańców, dlaczego przyzwalamy na takie zachowania, dlaczego utożsamiamy się z tymi którzy krzyczą, obrażają innych, nie tolerują tych, którzy mają odmienne zdanie, ba, nawet nie dają im szansy na wypowiedzenie się. A może to nie są mieszkańcy Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej?” – czytamy w informatorze.
Według spółdzielni argumentami za nowymi inwestycjami jest przykład nieuregulowanej sytuacji własnościowej pomiędzy ulicami P. Balcera, J. Sawy, Filaretów i T. Zana, gdzie stoją dziś budynki Metropolitan Park TBV, parking czy nowo budowany apartamentowiec TBV, a w założeniu miał powstać w tym miejscu park osiedlowy. – „Jak wobec tych faktów ma się budowa domów seniora, które w przeciwieństwie do wspomnianych budów powiększą majątek naszej Spółdzielni, a przede wszystkim nie dopuszczą w przyszłości do potencjalnych, nieprzewidzianych inwestycji deweloperskich, takich jak wyżej wspomniane” – czytamy. W Informatorze pojawiły się także nowe zdjęcia i plany zagospodarowania przestrzennego osiedli Sienkiewicza i Piastowskiego (bez osiedla Krasińskiego), na których planowane były tzw. domy seniora. Czy to uspokoi obawy i protesty mieszkańców?. (EM.K.)