Park będzie jak z obrazka

Władze gminy Rudnik starają się o dotację na rewitalizację zabytkowego parku w Płonce. – Łączna wartość prac oszacowana została na 1 mln zł i na tej podstawie złożyliśmy wniosek o dofinansowanie inwestycji na poziomie 98 procent w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – mówi Paweł Kucharczyk, wójt Rudnika.

Zanim gmina złożyła wniosek, opracowała program funkcjonalno-użytkowy określający zakres prac związanych z rewitalizacją zabytkowego parku w Płonce.

– W efekcie tych działań została wypracowana koncepcja rewitalizacji, która uzyskała pozytywną opinię lubelskiego wojewódzkiego konserwatora zabytków – informuje Paweł Kucharczyk, wójt gminy Rudnik. – Planowany zakres prac obejmuje m.in.: pielęgnację istniejącej zieleni i drzewostanu wraz z nasadzeniami uzupełniającymi, odtworzenie dawnych elementów parku, takich jak aleje, gazon, ogród oraz staw, a także elementy małej architektury.

Koszt inwestycji oszacowano na 1 mln zł i na tej podstawie gmina złożyła właśnie wniosek o jej dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Dotacja może pokryć aż 98 procent kosztów rewitalizacji parku.

– Wszystko zależy teraz od rozstrzygnięć w ramach programu i oceny naszego wniosku, ale jesteśmy dobrej myśli – mówi wójt Kucharczyk. (kg)

News will be here