Park Sławin nie przepadnie

Radny Marcin Bubicz (Klub Radnych Prezydenta Krzysztofa Żuka) pyta prezydenta, kiedy powstanie Park Sławin, który miał zostać zrealizowany w 2018 roku ze środków Zielonego Budżetu, a inwestycja do dziś nie została nawet rozpoczęta.


Propozycja utworzenia parku pomiędzy ul. Zbożową a ogrodzeniem Zespołu Szkół nr 12 przy ul. Sławinkowskiej została zgłoszona przez członków rady dzielnicy do Zielonego Budżetu w 2017 roku i uzyskała dofinansowanie na przygotowanie dokumentacji projektowej. Rok później projekt, z gotową już dokumentacją, został ponownie zgłoszona do Zielonego Budżetu i jako jedna z 16 propozycji, została wybrana do realizacji.

Projekt „Park osiedlowy Sławin” zakłada rewitalizację lasku przy ul. Zbożowej z zachowaniem jego dotychczasowego leśnego charakter. W miejscu istniejących już wydeptanych ścieżek mają powstać utwardzone kruszywem alejki, przy których zostaną ustawione ławki i śmietniki oraz karmniki dla ptaków. Reprezentacyjnym miejscem ma być kolisty skwer we wschodniej części terenu.

W parku miały zostać posadzone nowe cieniolubne i ozdobne rośliny oraz kwiaty. Nie wiadomo jednak kiedy się to stanie, bo realizacja projektu, oszacowanego na 250 tys. zł, dotąd się nie rozpoczęła. Radny Marcin Bubicz w interpelacji skierowanej do prezydenta miasta pyta, dlaczego i kiedy projekt doczeka się realizacji?

– Na drodze uzyskania pozwolenia na budowę wynikła konieczność uzupełnienia przez projektanta dokumentacji projektowej, co przyczyniło się do powstania opóźnienia – odpowiada radnemu Artur Szymczyk, zastępca prezydenta Lublina ds. inwestycji i rozwoju. Dokumentacja została już poprawiona, a projekt 21 listopada br. uzyskał pozwolenia na budowę. Wydział Inwestycji i Remontów UM wkrótce ma ogłosić przetarg na jego wykonanie, a w budżecie miasta na 2020 rok na to zadanie zabezpieczona będzie kwota 250 tys. zł. – obiecuje wiceprezydent. (EM.K.)