Parkingu nie będzie

Włodzimierz Radek, przewodniczący Rady Miasta Świdnik, zwrócił się z interpelacją do burmistrza Waldemara Jaksona o utworzenie miejsc parkingowych przy ul. Środkowej i wzdłuż ul. Niepodległości przy posesjach nr 7, 9 i 11.


Według wyliczeń Radka można byłoby w ten sposób zapewnić parking dla 20 aut. Burmistrz odpowiedział, że miasto planowało kiedyś poszerzać jezdnię na ul. Środkowej tak, aby można było parkować tak jak proponuje przewodniczący, ale z tego zrezygnowano, bo pomysł nie przypadł do gustu okolicznym mieszkańcom.

– Uwzględniając powyższe, zrealizowana przebudowa ulicy Środkowej została wykonana w sposób uniemożliwiający wprowadzenie jakikolwiek zmian w organizacji ruchu związanych z wyznaczeniem nowych miejsc parkingowych – odpisał burmistrz Waldemar Jakson.

Do tego burmistrz dodaje, że kilka lat temu, planując remont w tym miejscu, chciano zapewnić bezpieczeństwo wszystkich uczestnikom ruchu drogowego i dlatego postawiono tam znak „strefa zamieszkania”, który wymusza na kierowcach ograniczenie prędkości do 20 km na godzin, daje pierwszeństwo pieszym przed pojazdami i pozawala na parkowanie tylko na parkingach i w zatoczkach.

Radek stwierdził, że skoro wspólnoty nie zgodziły się na parking, to już nic nie da się zrobić, ale nowe miejsca parkingowe bardzo by się przydały w Świdniku.

– Trzeba szanować decyzję i zdanie wspólnot mieszkaniowych, które nie zawsze wyrażają zgodę na utworzenie parkingu – komentuje odpowiedź burmistrza Włodzimierz Radek. JN