Pasowania nadszedł czas

To był wyjątkowy dzień dla pierwszoklasistów ze Szkoły Podstawowej Nr 23 im. Olimpijczyków Polskich w Lublinie. W czwartek w placówce przy ul. Podzamcze dzieci złożyły uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły oraz zostały pasowane na uczniów.


– Mili uczniowie! Z pewnością będzie to dla was rok obfitujący w nowe, bogate doświadczenia. Życzę wam samych miłych i pogodnych chwil w naszej szkole. Uczcie się pilnie i zawsze godnie reprezentujcie naszą szkołę – mówił do pierwszoklasistów dyr. Kamil Dąbrowski.

Uczniowie z czterech klas pierwszych najpierw przedstawili program artystyczny, nagrodzony przez uczestniczących w uroczystości: rodziców, dziadków, dyrekcję i grono pedagogiczne, a także Martę Wcisło, nowo wybraną posłankę, do niedawna radną miejską, wielkimi brawami.

Następnie odbyło się ślubowanie uczniów na sztandar szkoły oraz pasowanie symbolicznym ołówkiem przez dyrektora Dąbrowskiego, któremu w ceremonii towarzyszyły wicedyrektor Barbara Niewiadomska (wręczała dzieciom legitymacje szkolne) oraz posłanka-elekt Marta Wcisło, która uhonorowała uczniów pamiątkowymi dyplomami. KB