Patriotyczna „piątka”

Najlepszym wykonawcom nagrody wręczał burmistrz Waldemar Jakson

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 w Świdniku nie zapomnieli o majowych świętach – Dniu Flagi Rzeczpospolitej Polskiej oraz rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Z tej okazji w szkole odbył się cykl patriotycznych widowisk. Ich wspólnym motywem była Wisła, królowa polskich rzek, łącząca Polaków od Tatr po Bałtyk.
O część artystyczną wydarzeń zadbali uczniowie klasy 5 „d”, zespół wokalny „Gaduły” oraz „eSPe Five”, przygotowani pod kierunkiem Beaty Jasielskiej, Danuty Pastuszak i Jolanty Smulskiej. Koordynatorami projektu były zaś Urszula Dolecka i Jolanta Smulska. Artystyczne przedstawienia połączono z rozstrzygnięciem XVII edycji Miejskiego Konkursu Plastycznego „Moja Ojczyzna”, któremu również przyświecało motto „Gdy żyć ci przyszło w kraju nad Wisłą”. W tegorocznej edycji konkursu wzięły udział reprezntacje 11 placówek z miasta. Nagrody za najlepsze prace wręczył Tomasz Szydło, dyrektor placówki oraz burmistrz Waldemar Jakson. (w)