Patriotycznie w ZST

Naród, który nie szanuje swej przeszłości, nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości”. Słowa marszałka Józefa Piłsudskiego stały się myślą przewodnią uroczystości, upamiętniającej 98. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę, która odbyła się w poniedziałek 14 listopada br. w Zespole Szkół Technicznych w Chełmie.
Obchody rocznicowe swoją obecnością uświetniło wielu znamienitych gości. Z zaproszenia skorzystali także emerytowani nauczyciele szkoły oraz rodzice uczniów. Dyrektor szkoły, Barbara Baluk podkreśliła, że 11 listopada jest dniem szczególnym dla każdego Polaka, w którym oddajemy cześć wszystkim tym, dzięki którym żyjemy obecnie w wolnym i demokratycznym kraju. Dodała również, że w murach ZST od 90 lat kształci się młodzież w duchu patriotyzmu i szacunku dla dorobku pokoleń.

W związku z jubileuszem 90-lecia istnienia ZST, korzystając z podniosłości święta państwowego, dyrektor Baluk zwróciła się do prezydent miasta Chełm, Agaty Fisz o przyjęcie honorowego patronatu nad uroczystością. List przekazała na ręce wiceprezydenta Stanisława Mościckiego. Obecny na spotkaniu poseł Grzegorz Raniewicz w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na bogatą, wieloletnią tradycję szkoły i życzył uczestniczącej w uroczystościach młodzieży – radości wynikającej z faktu, że może ona zdobywać wykształcenie w wolnej Polsce.
Zwieńczeniem uroczystości była ceremonia podniesienia flag. Jedenastu nauczycieli – absolwentów ufundowało maszty flagowe, będące wyrazem ich wdzięczności i patriotyzmu. Przy dźwiękach hymnów i hejnału miasta Chełm zaproszeni goście podnieśli flagi Polski, Unii Europejskiej i Chełma na maszty. (jar)