Patron zobowiązuje

Uroczystości jubileuszu w Trybunale Koronnym

We wtorek, 28 marca Specjalistyczna Poradnia Psychoprofilaktyki i Terapii Rodzin obchodziła swoje święto. W tym dniu minęło dokładnie sto lat od śmierci jej patrona, prof. dr. hab. n. med. Włodzimierza Fijałkowskiego, wybitnego ginekologa i położnika, prekursora rozwoju psychologii prenatalnej.
Lubelska poradnia imię profesora przyjęła w listopadzie 2003 roku. Niektórzy z jej pracowników znali go osobiście, bo współpracował z KUL-em i Poradnią. – Profesor Fijałkowski był tym, który pomaga, a to jest podstawa i misja naszego zawodu. On potrafił trudności zamieniać na dobre zachowania i doświadczenia – podkreślała Grażyna Soszyńska, dyrektor Specjalistycznej Poradni Psychoprofilaktyki i Terapii Rodzin.
Uroczystości, poprzedzone mszą świętą pod przewodnictwem abpa. metropolity lubelskiego Stanisława Budzika w kościele pw. Świętego Ducha, były również okazją do uhonorowania pani dyrektor, która otrzymała z rąk wojewody lubelskiego medal uznania w podziękowaniu za jej wieloletnią zaangażowaną pracę na rzecz rodziny i wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży. Lubelskie uroczystości, które odbyły się w Trybunale, były świętem całej społeczności pedagogów i psychologów, którzy na co dzień pracują z rodzinami.
– Moja praca polega na zajmowaniu się dziećmi z przedszkoli, konsultuję się również z psychologiem i logopedą. Opieka nad najmłodszymi wymaga dużej wnikliwości i wiedzy o drugim człowieku. Staram się pomagać tym dzieciom, które mają trudności emocjonalne, by w przyszłości, kiedy pójdą do szkół, już na starcie nie miały pod górkę. Zachęcamy też rodziców naszych podopiecznych, jeśli jest taka potrzeba, żeby korzystali z opieki psychologa i pedagoga. Kiedy jest mocny rodzic, to i rodzina jest mocniejsza – mówi pani Magdalena Ochal, pedagog z Poradni Psychologiczna-Pedagogicznej nr 4.

To praca trudna…

– Na co dzień zajmuję się poradnictwem dla rodzin i nauczycieli, prowadzę grupę umiejętności społecznych dla dzieci, którym trudno się funkcjonuje w szkole lub w rodzinie. To praca trudna, ale daje też radość, gdy widzę postęp i uśmiech – dodaje pani Jolanta Białogórzec, psycholog Specjalistycznej Poradni Psychoprofilaktyki i Terapii Rodzin. Również i dzieci, które potrzebują szczególnej troski, mogą liczyć na pomoc specjalistów.
– Pomagam dzieciom z autyzmem i zespołem Aspergera. Prowadzę grupy dla rodziców i dzieci oraz indywidualne terapie dziecięce. Przed laty trafiały do nas dzieci w wieku pięciu i siedmiu lat, jeszcze nie zdiagnozowane, a w tej chwili diagnozę stawia się już około pierwszego roku życia. Ja z wieloma pacjentami pracuję po dziesięć, dwanaście lat i widzę, że dzięki temu zupełnie inaczej funkcjonują jako dorosłe osoby – mówi pani Elżbieta Ochar ze Specjalistycznej Poradni Psychoprofilaktyki i Terapii Rodzin w Zespole Poradni Nr 2. (EM.K.)