PCPR pomoże stanąć na nogi

Wsparcie socjalne, opiekę psychologa, kursy i szkolenia, pomoc finansową na kontynuowanie nauki – to wszystko w ramach programu „Projekt-Rozwój-Niezależność” zapewni wychowankom ośrodków pomocy Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdniku za sprawą unijnej dotacji w wysokości 680 tys. zł.


Projekt „Motywacja-Rozwój-Niezależność” ruszył w styczniu br. Ma na celu pomoc podopiecznym Domów Dziecka czy innych instytucji zapewniających opiekę zastępczą z terenu powiatu świdnickiego w usamodzielnieniu się. Uczestnicy otrzymają wsparcie socjalne.

Będą mogli korzystać z doradztwa zawodowego czy psychologicznego, kursów, szkoleń, staży zawodowych i otrzymają pomoc materialną na kontynuowanie nauki oraz bony na odzież. Taką pomoc w ciągu najbliższych trzech lat może otrzymać 20 osób.

– Realizacja programu „Motywacja-Rozwój-Niezależność” wynika z rozeznanych potrzeb społecznych, a dzięki zaplanowanym działaniom możliwe będzie rozwijanie nowych form pomocy i samopomocy. Aktualnie prowadzimy rekrutację uczestników – mówiła Iwona Maluga, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdniku.

Łączna kwota i koszty całego programu to 800 tys. zł. z czego wkład własny PCPR i powiatu sięga 120 tys. zł.

Joanna Niećko