Pegimek z nowym prezesem

Andrzej Piasecki nie jest już prezesem miejskiej spółki Pegimek. Jego miejsce zajął Hubert Obrusiewicz, kojarzony z lubelskimi i świdnickimi działaczami PiS.


Pegimek to największa spółka komunalna, w której sto procent udziałów ma miasto Świdnik. Spółka dostarcza wodę i odprowadza ścieki, zarządza komunalnymi nieruchomościami w tym stadionem Avii i cmentarzem, zajmuje się utrzymaniem miejskich dróg, ich sprzątaniem i odśnieżaniem oraz remontami. Zatrudnia ok. 150 osób i jest jednym z największych pracodawców w Świdniku. Od lat kierował nią zarząd w składzie Andrzej Piasecki (prezes) i Grzegorz Zarański (wiceprezes). Zmiana zarządu dla niewtajemniczonych była sporym zaskoczeniem. Od 1 lipca nowym prezesem zarządu został Hubert Obrusiewicz (44 lata), który miesiąc wcześniej został powołany na członka zarządu Pegimeku, a wcześniej m.in. prowadził w Lublinie własny biznes (szkołę matematyki 2 plus 2) . Co było powodem zmiany zarządu spółki?
Jak wyjaśnia Ewa Jankowska, sekretarz miasta i przewodnicząca rady nadzorczej Pegimeku, z końcem czerwca skończyła się 3-letnia kadencja dotychczasowego zarządu spółki. W związku z tym rada nadzorcza podjęła decyzję o powołaniu nowego.
– Pan Hubert Obrusiewicz jest absolwentem studiów z zakresu technologii i organizacji budownictwa oraz informatyki; wysokiej klasy menadżerem związanym dotychczas z sektorem bankowym. Od 2015 roku pełni również funkcję członka zarządu i radnego dzielnicy Bronowice w Lublinie. Do zarządu Pegimeku należał od początku czerwca, a skutecznością działania i innowacyjną wizją funkcjonowania spółki przekonał radę nadzorczą do powołania zarządu jednoosobowego – mówi sekretarz Jankowska.  (w)