Perspektywy takie sobie

W rankingu „Perspektyw” po raz kolejny najwyżej sklasyfikowaną lubelską uczelnią jest Uniwersytet Medyczny

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” po raz 20. opublikowała ranking uczelni akademickich w Polsce. Z naszych uczelni najwyżej, na 23. pozycji, po raz kolejny uplasował się Uniwersytet Medyczny w Lublinie odnotowując jednak spadek w porównaniu do ubiegłego roku o dwie pozycje. Na czele rankingu niezmiennie od lat znajdują się Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński, Politechnika Warszawska i AGH w Krakowie.


Kolejne nasze uczelnie: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej i Politechnikę Lubelską sklasyfikowano ex aequo na 33. pozycji. Dla PL oznacza to awans w porównaniu do ubiegłego roku o jedno oczko, dla UMCS spadek o 4 miejsca. Na 39. miejscu na liście na znalazł się Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, co oznacza spadek aż o 7 pozycji. Tutaj warto jednak dodać, że teologia na KUL utrzymała pozycję lidera w rankingu kierunków studiów. Ostatnia z naszych publicznych szkół wyższych – Uniwersytet Przyrodniczy uplasował się na 42. Miejscu odnotowując najwyższy awans, bo w poprzednim rankingu był na miejscu 51-60. Przedstawiciele lubelskich uczelni umiarkowanie cieszą z zajętych miejsc, ale podkreślają, że w wielu ważnych kategoriach nasze szkoły były w czołówce.

– Po raz kolejny utrzymaliśmy pierwsze miejsce w kategorii patenty i prawa ochronne. Pod względem innowacyjności zajmujemy drugie miejsce na podium. W zeszłym roku mieliśmy 120 zgłoszeń patentowych, a uzyskaliśmy 65 patentów i praw ochronnych. Naszym atutem są wynalazki, których autorami są zarówno pracownicy uczelni, jak i studenci. Ich rozwiązania były wielokrotnie wyróżniane w krajowych i międzynarodowych konkursach. Między innymi nasi studenci od 8 lat są laureatami konkursu „Student-Wynalazca” i zdobywają medale na Międzynarodowej Wystawie Wynalazków w Genewie − mówi prof. Piotr Kacejko, rektor Politechniki Lubelskiej.

– Ranking potwierdza, że największym atutem uniwersytetu jest jakość kadry naukowej. Na szczególną uwagę zasługuje rozwój pracowników akademickich. KUL uzyskał 92,77/100 pkt. w kryterium dotyczącym nadanych stopni i tytułów naukowych w latach 2017-2018. Wyniki rankingów są dla nas ważne – pracujemy nad ich poprawą w kryteriach, w których uczelnia wypada słabiej – mówi Lidia Jaskuła, rzecznik KUL.

Zaś w Rankingu Uczelni Niepublicznych 20. miejsce zajęła Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji, a 34. pozycję Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. W. Pola.

Perspektywy na przyszłość

– W roku 2000 profesjonalny Ranking Szkół Wyższych wydawał się w Polsce równie niewyobrażalny, jak dziś nie wyobrażamy sobie, że mogłoby go nie być. 20 lat Rankingu Szkół Wyższych „Perspektywy” pozwala nam nakreślić wiarygodny i pełny obraz polskiego szkolnictwa wyższego w tym okresie – mówi Waldemar Siwiński, prezes Fundacji Edukacyjnej Perspektywy, inicjator rankingu.

Ranking Perspektyw uwzględnia 29 wskaźników tworzących siedem kryteriów: Prestiż, Absolwenci na rynku pracy, Potencjał naukowy, Efektywność naukowa, Potencjał naukowy, Innowacyjność i Umiędzynarodowienie. Dzięki temu jest to jeden z najbardziej rozbudowanych i najbardziej transparentnych rankingów edukacyjnych na świecie. Jest też jednym z czterech, które posiadają międzynarodowy certyfikat jakości „IREG Approved”. Jego metodologię opracowuje kapituła pod przewodnictwem prof. Michała Kleibera, b. prezesa Polskiej Akademii Nauk. MG

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here