Perspektywy takie sobie

W rankingu „Perspektyw” po raz kolejny najwyżej sklasyfikowaną lubelską uczelnią jest Uniwersytet Medyczny

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” po raz 20. opublikowała ranking uczelni akademickich w Polsce. Z naszych uczelni najwyżej, na 23. pozycji, po raz kolejny uplasował się Uniwersytet Medyczny w Lublinie odnotowując jednak spadek w porównaniu do ubiegłego roku o dwie pozycje. Na czele rankingu niezmiennie od lat znajdują się Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński, Politechnika Warszawska i AGH w Krakowie.


Kolejne nasze uczelnie: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej i Politechnikę Lubelską sklasyfikowano ex aequo na 33. pozycji. Dla PL oznacza to awans w porównaniu do ubiegłego roku o jedno oczko, dla UMCS spadek o 4 miejsca. Na 39. miejscu na liście na znalazł się Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, co oznacza spadek aż o 7 pozycji. Tutaj warto jednak dodać, że teologia na KUL utrzymała pozycję lidera w rankingu kierunków studiów. Ostatnia z naszych publicznych szkół wyższych – Uniwersytet Przyrodniczy uplasował się na 42. Miejscu odnotowując najwyższy awans, bo w poprzednim rankingu był na miejscu 51-60. Przedstawiciele lubelskich uczelni umiarkowanie cieszą z zajętych miejsc, ale podkreślają, że w wielu ważnych kategoriach nasze szkoły były w czołówce.

– Po raz kolejny utrzymaliśmy pierwsze miejsce w kategorii patenty i prawa ochronne. Pod względem innowacyjności zajmujemy drugie miejsce na podium. W zeszłym roku mieliśmy 120 zgłoszeń patentowych, a uzyskaliśmy 65 patentów i praw ochronnych. Naszym atutem są wynalazki, których autorami są zarówno pracownicy uczelni, jak i studenci. Ich rozwiązania były wielokrotnie wyróżniane w krajowych i międzynarodowych konkursach. Między innymi nasi studenci od 8 lat są laureatami konkursu „Student-Wynalazca” i zdobywają medale na Międzynarodowej Wystawie Wynalazków w Genewie − mówi prof. Piotr Kacejko, rektor Politechniki Lubelskiej.

– Ranking potwierdza, że największym atutem uniwersytetu jest jakość kadry naukowej. Na szczególną uwagę zasługuje rozwój pracowników akademickich. KUL uzyskał 92,77/100 pkt. w kryterium dotyczącym nadanych stopni i tytułów naukowych w latach 2017-2018. Wyniki rankingów są dla nas ważne – pracujemy nad ich poprawą w kryteriach, w których uczelnia wypada słabiej – mówi Lidia Jaskuła, rzecznik KUL.

Zaś w Rankingu Uczelni Niepublicznych 20. miejsce zajęła Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji, a 34. pozycję Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. W. Pola.

Perspektywy na przyszłość

– W roku 2000 profesjonalny Ranking Szkół Wyższych wydawał się w Polsce równie niewyobrażalny, jak dziś nie wyobrażamy sobie, że mogłoby go nie być. 20 lat Rankingu Szkół Wyższych „Perspektywy” pozwala nam nakreślić wiarygodny i pełny obraz polskiego szkolnictwa wyższego w tym okresie – mówi Waldemar Siwiński, prezes Fundacji Edukacyjnej Perspektywy, inicjator rankingu.

Ranking Perspektyw uwzględnia 29 wskaźników tworzących siedem kryteriów: Prestiż, Absolwenci na rynku pracy, Potencjał naukowy, Efektywność naukowa, Potencjał naukowy, Innowacyjność i Umiędzynarodowienie. Dzięki temu jest to jeden z najbardziej rozbudowanych i najbardziej transparentnych rankingów edukacyjnych na świecie. Jest też jednym z czterech, które posiadają międzynarodowy certyfikat jakości „IREG Approved”. Jego metodologię opracowuje kapituła pod przewodnictwem prof. Michała Kleibera, b. prezesa Polskiej Akademii Nauk. MG