Petenci chwalą urzędników

Ponad 90 proc. osób załatwiających sprawy w Urzędzie Miasta Świdnik pozytywnie ocenia jakość świadczonych usług – tak wynika z corocznej ankiety przeprowadzanej przez świdnicki ratusz.


Co roku świdniccy urzędnicy pytają swoich interesantów, czy są zadowoleni z tego, w jaki sposób zostali obsłużeni. Robią to za pomocą ankiet dostępnych w Biurze Obsługi Klienta oraz na stronie internetowej miasta, w Biuletynie Informacji Publicznej. Sonda składa się z pytań zamkniętych, w których respondenci wskazują jedną z propozycji odpowiedzi, i pytań otwartych, w które dają możliwość szerszej wypowiedzi.
W tym roku ankietę wypełniło 109 osób. Oceniły one m.in. termin, w jakim ich sprawa została załatwiona, dostępność i zrozumiałość wniosków, poziom zadowolenia z obsługi, ewentualne trudności, z jakimi zetknęli się podczas załatwiania sprawy oraz sugestie i uwagi dotyczące funkcjonowania samego urzędu i pracy urzędników.
– Naszym celem jest ciągłe podnoszenie jakości obsługi mieszkańców Świdnika. Idąc z duchem czasu, oferujemy klientom nową jakość usług, profesjonalną obsługę klienta. Wprowadziliśmy standardy systemu ISO, a nasi urzędnicy regularnie przechodzą szkolenia z zakresu obsługi interesantów, przekazywania informacji, budowania relacji z klientem, praktycznej pomocy publicznej i wiele innych. Coroczne ankiety pokazują nam, jakie są oczekiwania naszych mieszkańców i co powinniśmy jeszcze zmieniać w systemie pracy. Ostatnio wprowadzane przez nas udogodnienia to załatwianie przez urzędników spraw w domu osób, które mają utrudnione możliwości komunikacyjne – mówi burmistrz Waldemar Jakson.
Z raportu wykonanego na podstawie ankiet wynika, że ponad 52 proc. wszystkich spraw załatwianych jest w Wydziale Obsługi Klienta, następne w kolejności są Wydział Podatków i Opłat oraz Wydział Komunikacji Społecznej. Z czym najczęściej zgłaszają się interesanci?
– Do najczęściej załatwianych spraw należą: wymiana dowodów osobistych, potwierdzenie profili zaufanych, składanie pism, uzyskanie dodatku mieszkaniowego, sprawy związane z podatkami, opłatami lokalnymi i prowadzeniem działalności gospodarczej oraz Budżet Obywatelski i współpraca z organizacjami pozarządowymi – wylicza Karol Łukasik z UM Świdnik.
Świdniczanie, którzy wypełnili ankiety, najgorzej ocenili warunki lokalowe urzędu. Ale, jak zapewniają urzędnicy, prace przygotowawcze związane z przeniesieniem do nowej siedziby, gdzie mieszkańcy będą mogli liczyć na lepsze warunki obsługi, są już na ukończeniu. (w)