PFRON dał więcej

W tym roku Starostwo Powiatowe w Świdniku przeznaczy więcej pieniędzy na potrzeby niepełnosprawnych mieszańców powiatu. A to dzięki rekordowo wysokim środkom z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.


„Rekordowa kwota przeznaczona zostanie na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej. Ponad 2,8 mln zł pozwoli m.in. sfinansować działalność WTZ, dofinansować zakup sprzętu rehabilitacyjnego oraz udział w turnusach rehabilitacyjnych i przyczyni się do likwidacji barier architektonicznych i technicznych” – informowało niedawno Starostwo Powiatowe w Świdniku. Chodzi o pieniądze z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Rok temu powiat świdnicki otrzymał z PFRON-u środki w kwocie ok. 2,45 mln zł, a w tym roku o blisko 400 tys. zł więcej.

– Dzięki tej pomocy znaczne dofinansowanie otrzymają warsztaty terapii zajęciowej. Wsparcie tych niezwykle ważnych dla aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych placówek w Świdniku i Mełgwi wyniesie ponad 1,62 mln zł – mówi Romuald Gumienniak, członek zarządu Powiatu Świdnickiego.

Za pozostałe pieniądze zostaną dofinansowane wyjazdy na turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów oraz zakupiony zostanie sprzęt rehabilitacyjny i środki ortopedyczne. 200 tys. zł ma być przeznaczone na likwidację barier architektonicznych i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami zgłaszanymi przez osoby niepełnosprawne.

– Należy pamiętać, że kwota z PFRON-u może się jeszcze zmienić, tak jak choćby dwa lata temu, kiedy ostatecznie na te zadania trafiło ponad 80 tys. zł więcej niż planowano – dodaje R. Gumienniak.

Jak podaje starostwo na przestrzeni ostatnich lat środki z PRFON systematycznie rosną. W 2018 roku wyniosły ok. 2,02 mln zł, w 2019 r. – 2,19 mln zł, a w 2020 r. ok. 2,45 mln zł. (w)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here