Piaski wchłoną Trawniki

Temat włączenia Zespołu Szkół w Trawnikach do Zespołu Szkół w Piaskach zdominował ostatnią sesję Rady Powiatu Świdnickiego. Obiekcje, co do tego pomysłu zgłaszał były starosta, Dariusz Kołodziejczyk, podnosząc, że to „gwóźdź do trumny” dla szkoły w Trawnikach. Ostatecznie w głosowaniach uchwały dotyczące przekształcenia szkół zostały przyjęte, choć trójka radnych PSL była przeciwko, a dwóch radnych zrobiło unik, nie biorąc udziału w głosowaniu.

Od kilku tygodni Starostwo Powiatowe w Świdniku pracowało nad połączeniem dwóch podległych sobie placówek oświatowych – Zespołu Szkół w Piaskach i Zespołu Szkół w Trawnikach. W porządku ostatniej sesji rady powiatu znalazło się aż dziesięć uchwał związanych z planowanymi zmianami. Dotyczyły one m.in. przeniesienia niektórych kierunków kształcenia z Technikum w Trawnikach do Technikum w Piaskach, likwidacji szkół tworzących ZS w Trawnikach i stworzeniu tu szkoły branżowej, będącej filią Zespołu Szkół w Piaskach.

Jako pierwszy głos w dyskusji nad zaproponowanymi zmianami zabrał radny Dariusz Kołodziejczyk (PSL-KO), który podkreślał, że to, co zarząd powiatu nazywa łączeniem, w rzeczywistości pogrąży szkołę w Trawnikach i może doprowadzić do jej całkowitej likwidacji w przyszłości.

– Mówicie państwo, że chcecie otworzyć filię w Trawnikach; część zawodów i szkoły branżowej przenieść do Trawnik, ale prawda jest taka, że gmina Trawniki straci technikum. W ostatnich latach nie pozwalano na utworzenie w tej placówce klas o mniejszej liczbie uczniów, niż zarząd powiatu sobie założył, co doprowadziło do tego, że dziś nie mamy tam prawdopodobnie dwóch roczników. Wydaje się, że to był początek końca tej szkoły. Będę głosował przeciwko tym uchwałom. Placówka w Trawnikach ma swoją historię, posiada odpowiednią kadrę, zresztą zainwestowaliśmy też w boisko, które państwo krytykowaliście. Apeluję o opamiętanie się. Jeśli chcecie być państwo grabarzem tej szkoły to proszę głosować za, ja będę przeciwko, bo taka jest wola lokalnej społeczności. Pozbawiacie tę gminę – mówiąc starą nomenklaturą – szkoły średniej. Jest to nie do zaakceptowania. Nie wyobrażam sobie, aby radni z okręgu trzeciego głosowali za; myślę także o radnych Prawa i Sprawiedliwości, choćby radnym Mirosławie Królu, który z tego okręgu startował. Jeśli zlikwidujemy dziś tę placówkę, śmiem twierdzić, że już nigdy szkoła średnia w Trawnikach nie powstanie – mówił radny Kołodziejczyk.

Starosta świdnicki, Łukasz Reszka tłumaczył, że nie ma mowy o likwidacji, a połączenie jest właśnie ratunkiem dla szkoły w Trawnikach, która nadal będzie funkcjonować, choć pod innym szyldem.

– Połączenie oznacza utrzymanie miejsc pracy całej kadry pedagogicznej i administracyjnej. Nie spowoduje to zmniejszenia ilości godzin, czy utraty pracy przez nauczycieli. Wyeliminuje to też naturalną konkurencję pomiędzy tymi placówkami w przypadku naboru – mówił starosta i zaznaczył, że przed przygotowaniem projektów uchwał zarząd powiatu przeprowadził szereg konsultacji z nauczycielami, związkami zawodowymi, dyrektorami, rodzicami, uczniami, kuratorium oświaty oraz władzami Trawnik i ich opinie były pozytywne. Starosta odniósł się również do słów radnego Kołodziejczyka.

– Przykład boiska, które miało być chlubą Zespołu Szkół w Trawnikach, które ja osobiście krytykowałem mówiąc, że lepiej zainwestować te 600 tys. zł w internat pokazuje, że może gdybyśmy rzeczywiście wtedy zainwestowali w internat, dzisiaj tego problemu byśmy nie mieli. Problem z naborem nie pojawił się dzisiaj, poprzedni zarząd nic z tym nie robił, a my musimy dzisiaj to porządkować – wytknął starosta.

Radny Świdnik Wspólna Sprawa, Jakub Osina zapowiedział, że choć z wahaniem, poprze projekty uchwał dotyczące przekształcenia ZS w Trawnikach w filię ZS w Piaskach.

– To jest bardzo ważne, abyśmy pamiętali o nauczycielach. Pandemia i to przekształcenie, to jest dla nich trudny czas, ale rozumiem, że po rozmowach ZNP z zarządem powiatu te sprawy zostały przedyskutowane i póki co interesy nauczycieli zatrudnionych w oby placówkach są zabezpieczone. Oczywiście radny Dariusz Kołodziejczyk ma rację, że Trawniki na tym w pewnym sensie tracą, ale jak śpiewała „Budka Suflera” – ratujmy co się da – podnosił radny Osina.

Do słów radnego Kołodziejczyka odniósł się również radny Mirosław Król (KW PiS), stwierdzając, że radny „robi dym wokół tej sprawy i wbrew temu co mówi, chyba nie bardzo patrzy na interesy społeczności lokalnej, nauczycieli i uczniów, ale załatwia swoje”.- Kiedy w 2020 roku zostawałem starostą funkcjonowały licea, po których dziś już nie ma śladu. Czy trzeba kogoś za to winić? Nie. Następują zmiany demograficzne i inne, które powodują, że uczniowie chcą uczyć się w dużych miastach. To jest nieprawdą, co mówi pan radny Kołodziejczyk. Nie likwidujemy, a chcemy połączyć dwa potencjały. Dziś wciąż można to zrobić, ale za kilka lat już może nie – podkreślał M. Król.

Starosta Reszka przypominał, że powiatowe struktury ZNP pozytywnie zaopiniował pomysł łączenia szkół. Pozytywne były również opinie rady rodziców, rady pedagogicznej czy organizacji związkowej działającej w ZS w Trawnikach. Negatywną opinię odnośnie łączenia placówek wydał jedynie oddział gminny ZNP w Piaskach.

– Pozwolę sobie przytoczyć dwa sformułowania radnego Kołodziejczyka, które mogłyby być równie dobrze moimi sformułowaniem skierowanymi do pana radnego. Gdybyście chcieli dać tej szkole drugie życie, to nie zrobilibyście boiska, a zainwestowalibyście w internat. Spowodowaliście swoimi decyzjami to wszystko, co teraz musimy odkręcać i naprawiać – mówił starosta.

Ostatecznie większością głosów wszystkie uchwały zostały przyjęte. Przeciw głosowali radni Dariusz Kołodziejczyk, Anna Pytka i Grzegorz Osajkowski (wszyscy klub PSL-KO). Od głosu wstrzymała się radna Edyta Lipniowiecka (ŚWS), a udziału w głosowaniu nie wzięli Arkadiusz Jurek (KW PiS) i Marcin Najda (PSL-KO).

Połączone szkoły mają funkcjonować jako jeden podmiot od września jako Zespół Szkół w Piaskach ze Szkołą Branżową Trawnikach. (w)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here