„Piątka” oknem na świat

Szkoła Podstawowa nr 5 w Świdniku rozpoczęła realizację dwóch kolejnych projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Pierwszy dotyczy nauki w języku angielskim przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, drugi poznawania w języku angielskim zasad niesienia pierwszej pomocy. Przy realizacji obydwu projektów szkoła współpracuje z partnerami z Rumunii, Irlandii, Włoch i Litwy.


– Jako szkoła staramy się uczestniczyć w różnych projektach edukacyjnych, w których nasi uczniowie mogą zdobyć dodatkową wiedzę, doskonalić języki obce i nawiązywać kontakty z rówieśnikami i z placówkami z innych krajów Europy. Efekty są doskonale widoczne choćby na egzaminach zewnętrznych czy konkursach z języków obcych, w których nasi uczniowie wypadają bardzo dobrze – mówi Tomasz Szydło, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 w Świdniku.

Pierwszy z najnowszych projektów, do których przystąpiła „piątka” – „CLIL for STEAM”, dotyczy dwujęzycznego nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. Jest realizowany w ramach programu „Erasmus+”. Rozpoczął się 1 listopada 2019 roku i potrwa do końca października 2021 roku. Jego budżet to blisko 161 tys. zł, a całość finansowana jest ze środków europejskich.

– Projekt ten jest niesłychanie ważny dla naszej szkoły, która od wielu lat prowadzi oddziały dwujęzyczne z językiem angielskim i hiszpańskim. W dwujęzycznej klasie angielskiej część podstawy programowej matematyki, chemii i informatyki realizowana jest po angielsku, natomiast w dwujęzycznej klasie hiszpańskiej dotyczy to biologii i informatyki – wyjaśnia Marcin Paśnikowski, koordynator projektów i nauczyciel języka angielskiego w SP nr 5. – W ramach projektu będziemy współpracować z placówkami oświatowymi i instytutami naukowymi z Irlandii, Włoch, Rumunii i Litwy, dzięki czemu powstania bogata materiałów edukacyjnych, m.in. filmów i ćwiczeń interaktywnych do nauki przedmiotów matematyczno-przyrodniczych w języku angielskim.

Drugi projekt – „First Aid improve Survival” („Znajomość zasad pierwszej pomocy zwiększa szanse na przeżycie”) będzie realizowany w tym samym czasie również w ramach „Erasmusa+” we współpracy z placówkami z Rumuni, Włoch i Litwy. Jego celem jest promocja wiedzy na temat pierwszej pomocy wśród uczniów i nauczycieli szkół europejskich. W ramach projektu powstaną anglojęzyczne poradniki, scenariusze lekcji oraz prezentacje udzielania pierwszej pomocy. Wydatki zaplanowane na ok. 123 tys. zł sfinansowane zostaną w całości ze środków unijnych.

Piątka czerpie pełną garścią

To nie jedyne projekty, które SP nr 5 realizuje w tym roku szkolnym w ramach „Erasmusa+”. Już wcześniej piątka przystąpiła do projektu „Teaching Cultural Heritage with Digital Technologies” dzięki któremu uczniowie ze Świdnika uczestniczą w kilkudniowych wymianach z rówieśnikami ze szkół w Chorwacji, Szwecji, Portugalii i Hiszpanii i z pomocą nowoczesnych technologii poznają dziedzictwo kulturowe Europy.

– Za nami już jeden wyjazd do Chorwacji, a w kolejnych miesiącach wizyty w pozostałych szkołach partnerskich oraz organizacja projektu wymiany w naszej szkole – mówi M. Paśnikowski.

Kolejny europejski projekt – „Fiers d’ętre européens!” (Dumni z bycia Europejczykami) – „piątka” realizuje we współpracy ze szkołami z Włoch, Portugalii, Łotwy, Francji i Niemiec. Podczas wzajemnych wizyt młodzież ma poznawać kulturę, historię i tradycje krajów swoich partnerów, nie omijając przy tym trudnych tematów z wzajemnej historii.

– Kontynuujemy również dwuletnie projekty „SMiLD” i „TIRAMISU”. Pierwszy koncentruje się na pomocy uczniom z trudnościami w nauce matematyki, dzięki któremu powstają narzędzia do diagnozowania tych trudności oraz materiały edukacyjne dla uczniów, nauczycieli i ich rodziców do pracy indywidualnej i podczas zajęć szkolnych.

Drugi dotyczy pogłębiania wiedzy dotyczącej udzielania pierwszej pomocy i jest realizowany we współpracy z uniwersytetami medycznymi i placówkami edukacyjnymi z Włoch, Rumunii i Litwy. W ramach tych projektów zaplanowane są również zagraniczne szkolenia dla nauczycieli, a wypracowane rezultaty pracy intelektualnej zostaną zaprezentowane innym pedagogom z naszego miasta i regionu podczas konferencji podsumowujących – zapowiada Marcin Paśnikowski. JN