Pięć tysięcy na oczko

Do 5 tys. zł dotacji na przydomowe instalacje zatrzymujące wody opadowe lub roztopowe można otrzymać z nowego programu „Moja Woda”. Wnioski od czwartku można składać w biurach terenowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na terenie całego województwa, a także w samym Lublinie.


Każdy właściciel domu jednorodzinnego będzie mógł otrzymać dotację do 5 tys. zł, przy czym nie więcej niż 80% kosztów, które zostaną poniesione po 1 czerwca 2020 r. Wsparcie przewidziano na zakup, montaż i uruchomienie instalacji pozwalających na zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie nieruchomości objętej przedsięwzięciem, w efekcie czego wody te nie będą odprowadzane na przykład do kanalizacji bytowo-gospodarczej, kanalizacji deszczowej, rowów odwadniających odprowadzających poza teren nieruchomości, na tereny sąsiadujące, ulice, place itp.

Otrzymane pieniądze będzie można przeznaczyć na przewody odprowadzające wody opadowe (zebrane z rynien, wpustów do zbiornika nadziemnego, podziemnego, oczka wodnego, instalacji rozsączającej), zbiornik retencyjny podziemny lub nadziemny, oczko wodne, instalację rozsączającą oraz elementy do nawadniania lub innego wykorzystania zatrzymanej wody.

Program „Moja Woda” realizowany będzie w latach 2020-2024, przy czym podpisywanie umów o dotacje zaplanowano do 30 czerwca 2024 r., a wydatkowanie środków do końca 2024 r. – Zainteresowanie programem jest bardzo duże. Od kilku tygodni odbieramy mnóstwo telefonów i maili w tej sprawie.

W związku z tym uruchomiliśmy specjalne numery telefonów: 81 561 21 77, 81 561 21 81, 81 561 21 84, 81 561 21 51 i 81 531 79 17, pod którymi pracownicy funduszu udzielają szczegółowych informacji na temat dotacji. Można na nie dzwonić od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30 – mówi Marek Wieczerzak, rzecznik prasowy WFOŚIGW w Lublinie.

Niezbędne dokumenty, w tym regulamin i wzór wniosku o dofinansowanie, można znaleźć na stronie internetowej http://www.wfos.lublin.pl/aktualnosci/nabor-wnioskow-program-priorytetowy-moja-woda-na-lata-2020-2024.html.pl BS

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here