Pięciuset w kolejce po Mieszkanie Plus

Budowa bloków na działkach przy ulica Grota Roweckiego rozpocznie się najwcześniej za kilka miesięcy

Prawie 500 zgłoszeń wpłynęło do świdnickiego ratusza od zainteresowanych programem „Mieszkanie Plus”. Co najmniej trzy czwarte chętnych będzie rozczarowanych, bo miasto planuje na razie wybudowanie nieco ponad stu mieszkań, a do tego wszyscy muszą uzbroić się w cierpliwość bo termin ich oddania przesunięto na 2020 rok.


Świdnik jako jeden z pierwszych samorządów ogłosił przyłączenie się do rządowego programu „Mieszkanie Plus”. Ratusz początkowo zapowiadał, że pierwszy blok będzie oddany już w 2018 roku. Tymczasem inwestycja jest w powijakach. Mimo wszystko, jak zapewniają miejscy urzędnicy, wszystko zmierza w dobrym kierunku.
W październiku ubiegłego roku miasto podpisało umowę na realizację programu, która reguluje zasady realizacji przedsięwzięcia, czyli m.in.: powołanie spółki celowej, która będzie miała za zadanie przeprowadzić i sfinansować inwestycję.
– Jako wkład do spółki chcemy przeznaczyć dwie działki zlokalizowane przy ul. Grota Roweckiego, we wschodniej części miasta, na terenach przeznaczonych na rozwój budownictwa mieszkaniowego, w odległości około 380 m od al. Armii Krajowej – mówi Michał Piotrowicz, zastępca burmistrza do spraw inwestycji.

2 bloki, 108 mieszkań

Jeszcze w tym roku urzędnicy planują budowę drogi dojazdowej do osiedla (ul. Roweckiego). Obecnie opracowana jest koncepcja zagospodarowania terenu oraz koncepcja architektoniczna zabudowy. Następnie sporządzona zostanie dokumentacja projektowa oraz wybrany zostanie wykonawca. Budowa bloków miałaby ruszyć jeszcze w tym roku, natomiast oddanie pierwszych mieszkań planowane jest na początek 2020 roku.
Znane są już jednak pierwsze szczegóły inwestycji. W Świdniku mają powstać dwa bloki liczące łącznie 108 mieszkań o średniej powierzchni 50 m2 (od 30 do 70 m2).

500 podań

– Zapotrzebowanie na mieszkania w ramach programu jest ogromne – przyznaje Piotrowicz. Obecnie złożonych jest już blisko 500 podań (około 25 proc. z nich złożyły osoby spoza Świdnika). Należy jednak pamiętać, że to tylko pilotażowe badanie zainteresowania programem. Oficjalny nabór chętnych na mieszkania zostanie zorganizowany wraz z rozpoczęciem prac budowlanych.
Przed naborem zostaną określone zasady i kryteria naboru. Już dziś jednak wiadomo, kto będzie miał szansę na własne cztery kąty z rządowego programu. Program „Mieszkanie Plus” przeznaczony jest dla rodzin, które nie mają własnego mieszkania, nie mają również zdolności kredytowej, ale posiadają stałe dochody, umożliwiające wnoszenie opłat i utrzymanie mieszkania. Przy naborze będzie określony minimalny próg finansowy, który rodzina ubiegająca się o mieszkanie będzie musiała osiągnąć.
Urzędnicy nie kryją też, że skorzystać z programu będą mogły tylko osoby, które będą miały udokumentowany „związek” ze Świdnikiem. Ważne będą przy tym zarówno miejsce zamieszkania, jak i miejsce pracy.
Programu Mieszkanie Plus opiera się na wynajmie mieszkań, ale osoby zainteresowane będą mogły skorzystać z opcji wykupu na własność. W takiej sytuacji opłata za wynajem będzie zwiększona o 20%. (mg)