Piękniejsze kąpieliska

Pięć gmin z powiatu chełmskiego otrzymało unijną dotację na zagospodarowanie otoczenia wokół zbiorników wodnych. Wypięknieją kąpieliska w Natalinie, Wojsławicach, Wołkowianach, Białopolu i Dorohusku. Liderem projektu jest Kamień.
Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Opiewa na około 2 mln zł. Uczestniczy w nim pięć gmin z powiatu chełmskiego oraz Horodło w powiecie hrubieszowskim. Dotacja dla lidera projektu, gminy Kamień, gdzie zaplanowano zagospodarowanie otoczenia wokół zalewu w Natalinie, wynosi 700 tys. zł. Wkład własny samorządu to 98 tys. zł. Nad zbiornikiem powstanie siedemnaście nowych pomostów, altany, wiaty z grillem, przebieralnia, latarnie solarne i parkingi.
– Cieszymy się, że nasz wniosek został oceniony pozytywnie i otrzymał dofinansowanie – mówi Roman Kadziora, wójt gminy Kamień. – To jedna z kilku inwestycji, która realizowana będzie w przyszłym roku. W planach jest między innymi modernizacja ujęcia wody w Rudolfinie oraz wspólna ze starostwem duża inwestycja drogowa, które dostały dofinansowanie. Czekamy na decyzję w sprawie wniosku o dotację na kolektory słoneczne.
Dzięki unijnej dotacji wypięknieje też otoczenie wokół stawu w Wojsławicach.
– W ramach projektu planujemy wybudować chodnik o długości 180 metrów i szerokości 3 metrów. Będzie można po nim obejść staw dookoła. Powstanie także wiata z murowanym grillem, pięć pomostów, magazynek na rowery wodne i kajaki. Zamontowane zostaną lampy solarne, ławki i śmietniczki – mówi Henryk Gołębiowski, wójt gminy Wojsławice.
Za dotację gmina Żmudź kupi boje kąpieliskowe, koła ratownicze, wybuduje pomost do cumowania łodzi, kajaków, rowerów wodnych oraz uzupełnieni piasek nad zalewem „Dębowy Las” w Wołkowianach.
W gminie Białopole dotacja zostanie przeznaczona na nowe pomosty, ławki, altany, przebieralnie, latarnie solarne, krąg ogniskowy, śmietniczki przy zbiorniku wodnym w Buśnie.
Gmina Dorohusk wykorzysta dotację na zagospodarowanie otoczenia wokół zbiornika Husynne. Zaplanowano budowę altany z grillem, wiat ze stołami i ławkami, śmietniczek, monitoringu, latarni. (mo)