Piękny wiek „Rolniczaka”

W miniony piątek Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Okszowie świętował 100-lecie istnienia.

Jubileuszowe uroczystości rozpoczęły się mszą św. w kościele parafialnym pw. Św. Maksymiliana Marii Kolbego w Okszowie celebrowaną przez ks. bp Adama Baba. Po nabożeństwie, w budynku szkoły odbyła się część oficjalna, podczas której m.in. dyrektor Bogusław Marczuk po przywitaniu licznie przybyłych gości i absolwentów przypomniał jej stuletnią historię i dzisiejsze osiągnięcia szkoły, uczniowie wystawili część artystyczną, a zasłużeni pracownicy odebrali odznaczenia państwowe i resortowe. Jubileusz zwieńczył wieczorny Bal Absolwentów w Zajeździe Trzy Dęby.

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Okszowie jest jedną z 60 placówek w kraju, dla których organem prowadzącym jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Szkoła, znana i ceniona w całym regionie, kształci dziś techników mechanizacji rolnictwa i agrotechniki, techników żywienia i usług gastronomicznych oraz techników weterynarii. Prowadzi również szkoły branżowe I i II stopnia kształcąc m.in. mechaników- operatorów pojazdów i maszyn rolniczych.

Szkoła kontynuuje tradycję Ludowej Szkoły Rolniczej Męskiej im. Komendanta Józefa Piłsudskiego, Gimnazjum i Liceum Hodowlanego, Państwowego Technikum Rolniczego i Zespołu Szkół Rolniczych.

Bezpośrednim inicjatorem powołania szkoły był Wydział Powiatowy Sejmiku Chełmskiego. Plan ufundowania szkoły zatwierdzono jednogłośnie 29 czerwca 1919 roku, a pierwsze zajęcia szkolne rozpoczęły w styczniu 1923 roku. W styczniu 1920 roku w trakcie pobytu w Chełmie ówczesny Naczelnik Państwa Józef Piłsudski wyraził zgodę, aby powstająca w Okszowie placówka oświatowa nosiła Jego imię.

Szkoła Rolnicza im. Komendanta Józefa Piłsudskiego w Okszowie została oficjalnie otwarta 5 stycznia 1923 roku, a uroczysty akt poświęcenia szkoły w obecności jej Patrona Marszałka Piłsudskiego miał miejsce 7 czerwca 1925 roku. Po poświęceniu szkoły wmurowano akt następującej treści: „Dnia 7 czerwca 1925 r., za czasów Prezydenta Wojciechowskiego, Starosty Chełmskiego Bolesława Międzybłockiego, Ludową Szkołę Rolniczą imienia Komendanta Józefa Piłsudskiego z funduszów Sejmiku Chełmskiego powstałą w obecności Marszałka poświęcono i do użytku powszechnego rolnictwa przekazano”. (rd)