Pieniądze dla KDK

Krasnostawski Dom Kultury otrzymał dotację z ministerstwa kultury na zakup wyposażenia do sali widowiskowej i instrumentów muzycznych.

Dofinansowanie w wysokości 41 tys. zł pochodzi ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego w ramach funduszu promocji kultury z programu „Infrastruktura domów kultury”. – Realizacja zadania przyczyni się do zwiększenia funkcjonalności siedziby KDK, poprawy wizerunku instytucji i stworzenia narzędzi potrzebnych do pozyskania nowych uczestników prowadzonej przez nią działalności kulturalnej i edukacyjnej – mówi Damian Kozyrski, dyrektor KDK.

– Poczynione inwestycje mają w szczególności przyciągnąć nowych odbiorców interesujących się muzyką pod postacią koncertów, jak i nauki gry na instrumentach. Stworzą również nowe możliwości dostosowania oferty jednostki pod względem jakościowym, cenowym, czasowym i artystycznym do potrzeb mieszkańców Krasnegostawu i okolic – dodaje.

W ramach programu do KDK trafi: fortepian cyfrowy, parawan akustyczny, mikser audio, kolumny głośnikowe oraz zestawy do komunikacji scenicznej. Planuje się też naprawę foteli kinowych. (k)