Pieniądze dla pielęgniarek

Chełmska PWSZ zabiega o ministerialną kasę dla studentów i absolwentów pielęgniarstwa.

Uczelnia złożyła projekt w ramach „Programu rozwojowego dla pielęgniarek i położnych” realizowanego przez ministra zdrowia. I jeśli ich projekt wygra w konkursie, to studenci pielęgniarstwa oraz absolwenci, którzy podejmą pracę w kraju, będą mogli liczyć na płatne stypendia.

W pierwszym etapie projektu ma uczestniczyć 36 studentów kierunku pielęgniarstwo na PWSZ w Chełmie. Otrzymają oni stypendium za realizację obowiązkowych praktyk, a najzdolniejsi dodatkowo będą otrzymywać przez dwa lata stypendium motywacyjne w wysokości 800 zł. W drugim etapie uczestniczyć będzie 27 absolwentów pielęgniarstwa. Dla nich przewidziane będzie wsparcie w postaci stypendium szkoleniowego w wysokości 1000 zł (oprócz pensji), a także cykl pięciu kursów specjalistycznych. Dotyczy to tylko okresu 2 lat po ukończeniu studiów.

– Projekt jest niewątpliwie bardzo atrakcyjną formą wsparcia naszych studentów i absolwentów pielęgniarstwa. Przede wszystkim to doskonała okazja, aby skorzystać z praktyk, które dostosowane są do jakości warunków i zasad odbywania do Europejskiej Ramy Jakości Praktyk i Staży. Dzięki temu studenci mają dostęp do profesjonalnej wiedzy, ale także bezpośredni kontakt ze światem zawodowym. Wsparcie finansowe oczywiście również jest ważnym czynnikiem – mówi rektor uczelni Arkadiusz Tofil.

Projekt realizowany będzie w formie partnerstwa uczelni z podmiotami leczniczymi z regionu (SPZOZ w Łęcznej, SPZOZ w Krasnymstawie, SPWSS w Chełmie, MSPZOZ w Chełmie oraz SPZOZ we Włodawie). Wartość projektu na dzień złożenia to prawie 5 mln zł. Rozstrzygnięcie konkursu ma nastąpić pod koniec 2018 roku. Jeśli decyzja będzie pozytywna, projekt realizowany będzie od lutego 2019 r. (mg)