Pieniądze dla przedsiębiorców

Dotacje dla przedsiębiorców są na wyciągnięcie ręki. W najbliższych tygodniach Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej” będzie miała do rozdysponowania ponad 2 mln zł. Warto skorzystać z takiej szansy.

Przedsiębiorcy muszą trzymać rękę na pulsie, bo już w czerwcu br. Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej” ogłosi kolejne nabory wniosków na dofinansowania działalności gospodarczych. Do rozdysponowania jest 2,5 mln zł, z czego ponad 2 mln zł trafić ma do osób, którzy zamierzają otworzyć firmy. Na bezzwrotne dotacje w kwocie 100 tys. zł mogą liczyć przedsiębiorcy z gmin: Białopole, Dorohusk, Dubienka, Horodło, Kamień, Leśniowice, Wojsławice i Żmudź. O pieniądze mogą starać się zarówno ci, którzy dopiero mają pomysł na firmę, jak i ci, którzy chcą rozszerzyć swoją działalność. Preferowane są przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska, rozwojem turystyki, rekreacji i usług gastronomicznych, wykorzystujące walory przyrodnicze, historyczne i kulturowe. Szczegółowe informacje dostępne w Biurze LGD „Ziemi Chełmskiej” w Chełmie, Pl. Niepodległości 1, pok. 330, tel. 82 562 75 71 oraz na stronie internetowej www.ziemiachelmska.pl. (red)