Pieniądze na żłobek

Jest dotacja z ministerstwa rodziny, pracy i polityki społecznej na rozbudowę budynku żłobka miejskiego „Chełmskie Niedźwiadki” przy Wolności 20 w Chełmie. Miasto dostało ponad 1,3 mln zł. Dzięki pracom remontowym żłobek będzie mógł przyjąć nawet 110 dzieci.

„Chełmskie Niedźwiadki” to jeden z dwóch miejskich żłobków. Od września ubiegłego roku mieści się w nowej siedzibie przy ul. Wolności 20, którą placówka przejęła po przeniesionej na ul. Powstańców Warszawy Szkole Podstawowej nr 11.
Żłobek, do którego uczęszcza obecnie około 40 maluchów zajmuje parter jednego ze skrzydeł budynku. W ubiegłym roku przeprowadzono tam remont, adaptując pomieszczenia na potrzeby nowej funkcji obiektu. Już wówczas prezydent Chełma Agata Fisz zapowiadała, iż chce, aby „Chełmskie Niedźwiadki” stały się znacznie większym żłobkiem, tym bardziej, że pozwala na to powierzchnia budynku przy ul. Wolności.
– Potrzeba rozbudowy żłobka wynika bezpośrednio z oczekiwań wielu rodziców – wyjaśnia A. Fisz. – Placówka miała i wciąż ma dużo zgłoszeń, a do mnie również docierały sygnały od rodziców, którzy chcą zapisać swoje pociechy do tej placówki. Dlatego postanowiliśmy stworzyć tam miejsce dla kilkukrotnie większej liczby najmłodszych dzieci. Wiązać się to będzie oczywiście ze zwiększeniem zatrudnienia oraz kosztami przebudowy budynku i właśnie dlatego zabiegaliśmy o pozyskanie dofinansowania.
Ogłoszona przed kilkoma dniami przez ministerstwo rodziny, pracy i polityki społecznej lista wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach programu „Maluch Plus”, obejmuje przygotowany przez miasto projekt. Jego wartość jest szacowana na ponad 1,7 mln zł. Z tej kwoty przeszło 1,3 mln zł to pozyskane dofinansowanie, a około 400 tys. zł to udział własny, który został uwzględniony w tegorocznym budżecie Chełma.
– Zakres prac ma obejmować przede wszystkim roboty budowlane na pierwszym piętrze żłobka – mówi Jolanta Gierasimiuk, dyrektor Wydziału Spraw Społecznych chełmskiego urzędu miasta. – Dotyczyć one będą zarówno robót związanych z sieciami elektrycznymi, wodociągowo- kanalizacyjnymi, centralnego ogrzewania, budową sanitariatów dla maluchów, wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, przebudową klatek schodowych, jak i adaptacją pomieszczeń na kilka sal zabaw i wypoczynku wraz z wyposażeniem. Budynek musi być dostosowany dla potrzeb bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Zaplanowaliśmy również windę oraz sanitariaty z przeznaczeniem dla niepełnosprawnych dzieci. Mamy już gotową dokumentację projektową, tak więc po podpisaniu umowy na dofinansowanie będziemy mogli ogłosić przetarg i wyłonić wykonawcę. Wszystkie prace powinny zostać przeprowadzone jeszcze w tym roku.
Zgodnie z miejskim projektem rozbudowa „Chełmskich Niedźwiadków” ma pozwolić na stworzenie dodatkowych blisko 70 miejsc dla maluchów. Oznacza to, że żłobek będzie mógł przyjąć łącznie około 110 dzieci. Niemal 3-krotne zwiększenie liczby miejsc będzie wiązał się z koniecznością zatrudnienia dodatkowych pracowników.
– Według wstępnych wyliczeń może to być od kilkunastu do 20 nowych miejsc pracy – przekonuje Agata Fisz. – Będzie to szczegółowo analizowane pod koniec realizacji projektu, a ostateczna liczba nowych pracowników zostanie uzależniona przede wszystkim od liczby nowo przyjętych dzieci. Sądzę jednak, że chętnych nie zabraknie. (s)