Pierwsze święcenie drogi

Ks. kanonik Edward Sereda, wieloletni proboszcz sawińskiej parafii i honorowy obywatel gminy Sawin poświęcił nowe drogi w Serniawach i Chutczu robione wspólnie przez gminę Sawin i powiat chełmski. – Wiele rzeczy święciłem w ponad 40-letniej pracy duszpasterskiej, ale drogę to po raz pierwszy w życiu – mówi duchowny.
Wydarzenie zgromadziło ponad stu mieszkańców Serniaw i Petryłowa. (reb)