Pierwsze takie inwestycje w historii

Budowa siłowni zewnętrznej w Małochwieju Małym, altany grillowej w Krynicy oraz utwardzenie drogi w Krupcu. To tylko wybrane inwestycje, sfinansowane ze środków tegorocznego funduszu sołeckiego w gminie Krasnystaw. W tym roku mieszkańcy mogli współdecydować o wydaniu publicznych pieniędzy w ramach funduszu po raz pierwszy.

W tegorocznym budżecie rada gminy Krasnystaw wyodrębniła na fundusz sołecki ponad 420 tys. zł. Część tych środków została wykorzystana na utworzenie siłowni w Małochwieju Małym.

Na terenie przy miejscowym Domu Kultury do dyspozycji miłośników aktywnego spędzania wolnego są m.in.: twister, narciarz, motyl, wioślarz i kilka innych urządzeń do ćwiczeń różnych partii ciała. Wszystko kosztowało ponad 19 tys. zł. Z kolei przy Wiejskim Domu Kultury w Krynicy stanęła wiata grillowa. Drewniana konstrukcja ma wymiary 4 na 4 m i dwuspadowy dach pokryty gontem bitumicznym. Opracowanie dokumentacji i montaż wiaty kosztowały ponad 9 tys. zł.

Z kolei mieszkańcy miejscowości Krupiec zdecydowali się na utwardzenie około 240 m lokalnej drogi. Za ponad 140 ton kruszywa i jego ułożenie trzeba było zapłacić około 10,5 tys. zł. Podobne prace zostały wykonane na około 140 m odcinku drogi w Jaślikowie. Realizacja tej inwestycji kosztowała prawie 5 tys. zł, które pochodziły z budżetu gminy. Mieszkańcy gminy Krasnystaw będą mogli korzystać ze środków funduszu sołeckiego także w przyszłym roku. Do dyspozycji 25 sołectw radni wyodrębnili tym razem prawie 457 tys. zł, czyli o 37 tys. zł więcej niż w 2020 r. (k)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here