Pierwsze wypłaty 500 plus

Trwa składanie wniosków do programu Rodzina 500 plus. – Pierwsze pieniądze trafią do rodzin od 25 maja – mówi Anna Borkowska-Łuć, kierownik włodawskiego MOPS-u. – Tak późno, bowiem było bardzo wiele błędów we wnioskach o płatność.

 

W Polsce pierwsze wypłaty w ramach tego programu ruszyły pod koniec kwietnia. Wszystko jednak zależy od liczby wniosków, a przede wszystkim od błędów występujących w złożonych wnioskach. Im jest ich więcej, tym dłużej się czeka na wypłatę. – Jednak pieniądze nie przepadną – uspokaja kierownik. – To, że świadczeniobiorcy dostaną je później, nie oznacza w żadnym wypadku, że w niższej wysokości.
We Włodawie do MOPS-u do 11 maja złożono 723 wnioski, choć uprawnionych do tych środków jest więcej osób. Liczy się, że około tysiąca. Żeby doszło do wypłaty, wniosek o świadczenie musi przejść pozytywną weryfikację, a ta decyzja musi trafić do rąk wnioskodawcy. O kolejności rozpatrywania wniosków decyduje kolejność ich wpłynięcia, niezależnie czy były składane osobiście, czy drogą elektroniczną. A. Borkowska-Łuć zaznacza, że pierwszych wypłat czy też przelewów na konta spodziewa się od 25 maja. Stosowny wniosek o przesłanie środków został do wojewody skierowany.
– To są naprawdę gigantyczne kwoty – mówi kierowniczka. – Miesięcznie będziemy wydawać w ramach tego programu około pół miliona złotych. Warto też dodać, że te świadczenia wychowawcze w żaden sposób nie kolidują ze świadczeniami do tej pory pobieranymi przez opiekunów prawnych. (pk)

Program Rodzina 500plus to 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także dla pierwszego lub jedynego dziecka przy spełnieniu kryterium 800 zł netto lub 1200 zł netto w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego. Osobom, które złożą wnioski w terminie od 1 kwietnia do 1 lipca br., świadczenie wychowawcze zostanie przyznane i wypłacone z wyrównaniem począwszy od 1 kwietnia. W przypadku złożenia wniosku po 1 lipca świadczenie zostanie przyznane i wypłacone począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.