Pierwszy byk

(2 grudnia) Paweł Smyk w obwodzie łowieckim nr 243 dzierżawionym przez KŁ nr 62 „Piżmak” w Nieliszu pozyskał swojego pierwszego jelenia byka, wieniec w formie 18 NOK (osiemnastak nieregularny obustronnie koronny).

(4 grudnia) Cztery dziki na jednym polowaniu zbiorowym strzelił Andrzej Smyk (KŁ nr 62 „Piżmak”) w Nieliszu, w obwodzie łowieckim nr 243 podczas polowania zbiorowego.