Pierwszy taki plac

Symboliczne wbicie pierwszej łopaty na placu budowy

Przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. H. Sienkiewicza w Świdniku powstaje unikatowy plac zabaw. Będzie wyjątkowy, bo dedykowany przede wszystkim dzieciom z różnego rodzaju niepełnosprawnościami, w tym także z autyzmem.


– Po konsultacjach z dyrekcją Ośrodka podjęliśmy decyzję o budowie placu zabaw dla osób niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem dzieci autystycznych, których przybywa w naszym społeczeństwie – mówił podczas symbolicznego rozpoczęcia budowy placu Waldemar Białowąs, wicestarosta powiatu świdnickiego i pomysłodawca inwestycji.
Koncepcja i projekt placu to dzieło specjalisty – dr inż. arch. Bartłomieja Kwiatkowskiego, prodziekana Politechniki Lubelskiej, zajmującego się naukowo projektowaniem spersonalizowanym dla osób ze spektrum autyzmu. Wsparciem merytorycznym służył dr hab. n. med. Janusz Kocki z Akademii Medycznej w Lublinie.
– Wraz ze wzrostem liczby dzieci ze spektrum autyzmu pojawiła się potrzeba realizacji placów zabaw dla tej grupy. Zabawa na tradycyjnym placu zabaw, zatłoczonym i hałaśliwym, dla dziecka z zaburzeniami spektrum autyzmu jest nadmiernie stymulująca i może powodować różne zaburzenia – mówi dr B. Kwiatkowski.
Na terenie placu zabaw znajdą się: huśtawka z gondolą, karuzela, huśtawka wahadłowa i linarium. Wszystkie elementy będą dostosowane do potrzeb niepełnosprawnych. Będzie je można wprawić w ruch i zatrzymać dzięki linom. Na placu staną też ławki; będą też niezbędne podjazdy.
– Plac ma być przede wszystkim bezpieczny. Będzie wyposażony w miękkie posadzki i zachowane będą odpowiednie odległości pomiędzy poszczególnymi elementami – wyjaśnia wicestarosta Białowąs.
Powierzchnia planowanego obiektu to 424,5 mkw. (w tym powierzchnia utwardzona: 133,6 mkw. i powierzchnia zieleni : 290,9 mkw.). Koszt budowy placu wyniesie 196 tys. zł. Połowa tej kwoty to dofinansowanie, jakie powiat pozyskał z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej. Użytkownikami placu zabaw będą nie tylko podopieczni SOSW. W godzinach pracy placówki będzie dostępny dla wszystkich chętnych. Planowany koniec prac to przełom września i października. (w)