Piewcy Sienkiewicza

Uczniowie I LO w Chełmie znaleźli się w gronie zwycięzców konkursu „Obrazki z Sienkiewicza”, zorganizowanego z okazji roku Henryka Sienkiewicza przez Parlamentarny Zespół do spraw Dzieci i Senacką Komisję Kultury i Środków Przekazu.

 

Celem konkursu była popularyzacja twórczości polskiego noblisty. Finalistkami konkursu zostały Agnieszka Zoruk i Katarzyna Wójtowicz, a laureatami Marek Auguściuk i Maciej Nowosad. Opiekunem uczniów biorących udział w konkursie była Marzanna Jakuta, nauczyciel języka polskiego. (w)