Piłkarski turniej niepodległości

Szkoła Podstawowa w Małochwieju Dużym gościła uczestników Piłkarskiego Turnieju Niepodległości. Zawody z udziałem piłkarek i piłkarzy z klas I-III podstawówek w gminie Krasnystaw, były częścią projektu „Wieczornice patriotyczne – integracja międzypokoleniowa”, dofinansowanego ze środków budżetu państwa.


W turnieju, który zorganizował Uczniowski Klub Sportowy „Victoria” w Małochwieju Dużym, wzięło udział 45 osób. Oprócz gospodarzy, prowadzonych przez Andrzeja Jasionowskiego, do rywalizacji przystąpiły reprezentacje: SP w Siennicy Nadolnej z opiekunem Mirosławem Berbecie, SP w Jaślikowie z opiekunem Piotrem Bieleszą, Zespołu nr 3 Przedszkola i Szkoły Podstawowej w Krasnymstawie z Krystyną Gozdecką oraz Zespołu Przedszkola i Szkoły Podstawowej w Krupem z Alicją Tomasik-Matysiak.

Podczas turnieju, który odbywał się systemem „każdy z każdym”, drużyny rozegrały 10 spotkań. Jednym z głównych celów imprezy była sportowa rywalizacja ze szczególnym uwzględnieniem zasad fair-play, dlatego klasyfikacji punktowej nie było, a wszyscy otrzymali puchary i dyplomy. Przyznano natomiast nagrody indywidualne.

Najlepszym zawodnikiem i królem strzelców został Aleksander Kasprzak z SP w Siennicy Nadolnej, a najlepszym bramkarzem okazał się Dominik Jędrzejewski z SP w Krupem. W imieniu wójta gminy Krasnystaw Edyty Gajowiak-Powroźnik, trofea wręczała kierownik referatu oświaty Ewelina Janowczyk oraz dyrektor SP w Małochwieju Dużym i prezes Victorii Andrzej Jasionowski. (k)