Pilnie potrzebny serwis

Niektóre elementy wystarczy tylko oczyścić i odmalować, ale część wymaga wymiany

– Urządzenia do ćwiczeń, znajdujące się na terenie skweru im. Zyty Gilowskiej w Świdniku wymagają odnowienia lub naprawy – podnosi radny Marcin Magier. Część z nich potrzebuje jedynie dokręcenia śrub i malowania, ale są też takie, które zupełnie nie nadają się do użytku.


Skwerek im. prof. Zyty Gilowskiej to jedno z bardziej urokliwych miejsc na mapie Świdnika. Mieszkańcy okolicznych bloków chętnie spędzają tu czas. Jest gdzie usiąść i odpocząć; można też zażyć ruchu, korzystając z tzw. zewnętrznej siłowni. Niestety mieszkańcy zwracają uwagę, że część z urządzeń do ćwiczeń wymaga naprawy.

– Niektóre są uszkodzone w stopniu uniemożliwiającym wykorzystanie ich do ćwiczeń, a pozostałe wymagają drobnych prac konserwatorskich takich jak oczyszczenie z rdzy, odmalowanie, wymiana gumowych uchwytów, dokręcenie śrub czy nasmarowanie mechanizmów. W związku z tym zwracam się z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli stanu technicznego omawianych urządzeń oraz o przeprowadzenie napraw, aby urządzenia znów nadawały się do bezpiecznego użytkowania – pisze w interpelacji do władz miasta, radny Marcin Magier (klub radnych burmistrza).

Miasto zapewnia, że prośba radnego nie pozostanie bez reakcji. – Wiadomo, że takie urządzenia z czasem niszczeją. Co roku robimy przegląd miejsc do ćwiczeń i placów zabaw i sukcesywnie naprawiamy to, co naprawy wymaga. Tak samo będzie na tym skwerku – zapewniają urzędnicy. (w)