Z pisarką o książkach

Przedszkole w Rejowcu Fabrycznym odwiedziła pisarka Grażyna Tymiakin, wieloletnia nauczycielka języka polskiego, a obecnie wicedyrektor miejscowego Zespołu Szkół Samorządowych. Spotkanie przebiegało pod hasłem „Warto czytać, bo książka jest naszym przyjacielem”. Po wspólnej lekturze „Królowej pszczół” braci Grimm literatka rozmawiała z dziećmi o treści i przekazie tej baśni. Zaprezentowała także książki swojego autorstwa i opowiedziała o pracy pisarza. (-)